Τo 2022, το 41% των μηχανικών και επιστημόνων στην ΕΕ ήταν γυναίκες

Τo 2022, το 41% των μηχανικών και επιστημόνων στην ΕΕ ήταν γυναίκες

Σταθερά αυξανόμενος είναι ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στην ΕΕ σε θέσεις μηχανικών και επιστημόνων. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το 2022 υπήρχαν σχεδόν 7,3 εκατ. γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ε.Ε., 310.500 περισσότερες από το 2021.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 41% της συνολικής απασχόλησης στην επιστήμη και τη μηχανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως, στον τομέα των υπηρεσιών (σε ποσοστό 46%) ενώ πολύ χαμηλότερο είναι το ποσοστό όσων εργάζονται στη μεταποίηση (22%). Μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., το ποσοστό των γυναικών επιστημόνων και μηχανικών διέφερε πολύ το 2022, κυμαινόμενο από 53% στη Δανία, τη Λιθουανία (52%) και τη Βουλγαρία (51%) έως 31% στην Ουγγαρία, τη Φινλανδία (32%) και τη Γερμανία (34%).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, ως εργαζόμενοι στην επιστήμη και την τεχνολογία θεωρούνται όσοι εργάζονται σε επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στη συστηματική παραγωγή, πρόοδο, διάχυση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, επίσης, άλλα επαγγέλματα, όπως τεχνικούς ή συναφείς επαγγελματίες.

Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται σε επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα το 2022, παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (64,1%), στην Κορσική (63,9%) και στη Λετονία (62,7%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι περιοχές με τα μικρότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία, καταγράφηκαν στην ιταλική περιφέρεια Nord-Ovest (45,3%), τη Μάλτα (45,8%) και την ιταλική περιφέρεια Sud (46,1%).

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Η πληροφορική είναι γένους αρσενικού

Σε κάθε περίπτωση όμως το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που διαθέτει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, παραμένει γένους αρσενικού. Για την ακρίβεια, το 84,4% των εργαζομένων στην ΕΕ, με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, ήταν άνδρες το 2022. Συνολικά, η Ε.Ε. διαθέτει (στοιχεία 2022), 3 εκατ. εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις ΤΠΕ, 6,7% περισσότεροι από το 2021, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 2,8 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 84,4% (2,5 εκατ.) μεταξύ των εργαζομένων με μορφωτικό υπόβαθρο ΤΠΕ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,1% από το προηγούμενο έτος (2,4 εκατ. το 2021). Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 15,6% (463.100 άτομα) των απασχολουμένων με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,4% έναντι του 2021 (443.400 άτομα).

Εξετάζοντας τα μέλη της Ε.Ε., η Σλοβενία (93,0%), η Λετονία (91,0%), η Πολωνία (90,3%), η Τσεχία (89,9%), το Βέλγιο (88,7%) και η Σλοβακία (88,5%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών στο σύνολο των εργαζομένων με εκπαίδευση ΤΠΕ. Όσον αφορά τις γυναίκες, που εργάζονται και έχουν λάβει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (31,5%), στη Δανία (31,3%), στην Κύπρο (30,2%) και στη Ρουμανία (29,9%).

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER