Τεχνίτης αλουμινίου και σιδήρου: Μια νέα ειδικότητα στις επαγγελματικές σχολές!

Τεχνίτης αλουμινίου και σιδήρου: Μια νέα ειδικότητα στις επαγγελματικές σχολές!

Κατόπιν της θετικής εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ιδρύεται νέα ειδικότητα Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινίου & Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) ανακοίνωσε την ίδρυση νέας ειδικότητας Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) κατόπιν της θετικής εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά τη διάρκεια της 19ης Συνεδρίασης στις 27.05.2024.

Η ειδικότητα του Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου εντάσσεται στο επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (μεταγυμνασιακή κατάρτιση διάρκειας 2 ετών) και θα λειτουργήσει σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Στόχος της ΠΟΒΑΣ είναι η σχολή να δεχτεί του πρώτους καταρτιζόμενους κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα ενημερώσει τον κλάδο για τα επόμενα βήματα λειτουργίας της ειδικότητας, ελπίζοντας ότι οι απόφοιτοι της θα βοηθήσουν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σχετικά με την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού.

Με πληροφορίες από alunet.gr

Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER