Κατάρτιση ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων στις υπερπροηγμένες τεχνολογίες έως το 2025

Κατάρτιση ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων στις υπερπροηγμένες τεχνολογίες έως το 2025

Την πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative» για ταλέντα στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μία από τις εμβληματικές δράσεις του ευρωπαϊκού θεματολόγιου καινοτομίας, ανήγγειλε στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), η Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το ΕΙΤ θα θέσει τον στόχο για την κατάρτιση 1 εκατ. Ευρωπαίων σε διάφορους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας έως το 2025. Οι καινοτομίες υπερπροηγμένης τεχνολογίας βασίζονται στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική αιχμής, συχνά σε συνδυασμό με την πρόοδο στη φυσική, τη βιολογία και τις ψηφιακές τεχνολογίες, με σκοπό την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών.

Η Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ απηύθυνε πρόσκληση σε εταίρους, ενδιαφερόμενους φορείς και στα κράτη μέλη να προσυπογράψουν τη δέσμευση και να στηρίξουν τις προσπάθειες του ΕΙΤ για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της πρωτοβουλίας.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε συγκεκριμένα: «Η προώθηση, η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων στις υπερπροηγμένες τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και για την αξιοποίηση ενός νέου κύματος καινοτομίας σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας. Το ΕΙΤ, με το δίκτυο των 3.400 εταίρων του σε όλη την Ευρώπη, θα αναπτύξει τα προγράμματα εκπαίδευσης στις υπερπροηγμένες τεχνολογίες, τα οποία χρειάζεται η Ε.Ε για να εκπαιδεύσει ένα εκατομμύριο ευρωπαϊκά ταλέντα. Η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει την πρωτοπορία της Ευρώπης στις παγκόσμιες εξελίξεις των τεχνολογιών αιχμής. Ενθαρρύνω όλους τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερομένους φορείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας, από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους εργοδότες ως τα κράτη μέλη, να δεσμευτούν ότι θα τη στηρίξουν».

Ερευνητικά Έργα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία, την οποία συντονίζει το ΕΙΤ, θα παράσχει κατάρτιση σε τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας, όπως τα προηγμένα υλικά και οι προηγμένες κατασκευές, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, οι αλυσίδες συστοιχιών (blockchain), η ρομποτική, η φωτονική, η ηλεκτρονική, η κβαντική υπολογιστική, η αεροδιαστημική, η βιώσιμη ενέργεια και η καθαρή τεχνολογία σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα προγράμματα θα είναι ανοικτά σε όλα τα ευρωπαϊκά ταλέντα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες και όλους τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ισχυρή συμμετοχή των γυναικών και των χωρών με χαμηλότερη ικανότητα καινοτομίας.

Η υπερπροηγμένη τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα προσφέροντας λύσεις στις πλέον πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις, από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ως τη στρατηγική κυριαρχία της Ευρώπης, και να συμβάλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την ανάπτυξη αυτών των νέων τεχνολογιών και την εμπορική τους αξιοποίηση, η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό καταρτισμένο στις τεχνολογίες αιχμής. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα σχέδιά της σχε- τικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, το οποίο πρότεινε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην πρόσφατη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER