Η ένταξη των διπλωματούχων του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας

Η ένταξη των διπλωματούχων του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας

Σημαντικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις περιέχει η νέα έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΜΠ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ένταξη των διπλωματούχων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην αγορά εργασίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έλαβε χώρα στο Ιστορικό Συγκρότημα του ΕΜΠ στις 26 Απριλίου 2024. Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Δρόσο Γκιντίδη, τέως Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων του ΕΜΠ και την Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΜΠ, κα. Ελένη Πασπαλιάρη και αφορά στους διπλωματούχους της περιόδου 2011-2019 και διενεργήθηκε το διάστημα μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2023, σε ευρύ δείγμα 1.307 διπλωματούχων του ΕΜΠ, ποσοστό 10,5% επί του συνόλου των αποφοίτων της περιόδου.

Εξετάστηκε μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών μετά την αποφοίτηση τους από το Ίδρυμα, δηλαδή, κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους, όπως τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των αποφοίτων του ΕΜΠ, η κατάσταση της αγοράς εργασίας μετά την «κρίση χρέους», οι προκλήσεις που εμφανίζονται στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας, η οργάνωση της εργασιακής διαδικασίας μετά από την πανδημία, η επίδραση της ενεργειακής κρίσης, κ.λπ. 

Βασικά αποτελέσματα της έρευνας (2011-2019)

(1) Οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ προσεγγίζουν το 2023 μια κατάσταση «πλήρους απασχόλησης». Οι άνεργοι του δείγματος ανέρχονται μόλις στο 2%, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των διπλωματούχων του ΕΜΠ και την «αναγέννηση» της αγοράς εργασίας των μηχανικών.

Σύγκριση ποσοστών ανεργίας διπλωματούχων ΕΜΠ και αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σύγκριση ποσοστών ανεργίας διπλωματούχων ΕΜΠ και αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

(2) Το ΕΜΠ συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, στοιχείο το οποίο τεκμηριώνει την ελκυστικότητα των σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα.

(3) Το 52% των διπλωματούχων συνεχίζει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 16,8% για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.

Διαχρονική εξέλιξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών των διπλωματούχων του ΕΜΠ

Διαχρονική εξέλιξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών των διπλωματούχων του ΕΜΠ

(4) Σύμφωνα με την αξιολόγηση των διπλωματούχων του δείγματος, αναδείχθηκε ότι το ΕΜΠ συνεχίζει να αναβαθμίζει το επίπεδο των γνώσεων, αλλά και των δεξιοτήτων που προσφέρει στους φοιτητές του, βελτιώνοντας την προσαρμογή των νέων μηχανικών στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει το ΕΜΠ στους αποφοίτους του

(5) Οι διπλωματούχοι συνεχίζουν να θεωρούν το δίπλωμα του ΕΜΠ ως το βασικότερο εφόδιο στην προσπάθεια τους να προσληφθούν σε μια θέση εργασίας που επιθυμούν.

(6) Σχεδόν το 60% των διπλωματούχων του δείγματος εργάζονταν παράλληλα με τις σπουδές τους.

(7) Οι διπλωματούχοι του δείγματος βρίσκουν την πρώτη θέση απασχόλησης τους σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών μετά την αποφοίτηση τους, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει την εξαιρετικά γρήγορη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.

(8) Το 9,4% των διπλωματούχων του δείγματος διαμένει και εργάζεται στο εξωτερικό.

(9) Οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ, μετά την εκτόνωση των επιπτώσεων της ελληνικής «κρίσης χρέους», αναζητούν τη σταθερότητα μέσω της μισθωτής εργασίας. Η αύξηση των μισθωτών διπλωματούχων του ΕΜΠ ακολουθεί τη γενικότερη τάση στο σύνολο της οικονομίας.

(10) Η «επιχειρηματικότητα ανάγκης», η οποία αποτέλεσε μια επαγγελματική διέξοδο κατά την πρώιμη φάση της «κρίσης χρέους», δέχεται τις επιπτώσεις των «πολλαπλών κρίσεων», παρουσιάζοντας συρρίκνωση. Για τις επιχειρήσεις των μηχανικών του δείγματος, η περιορισμένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και το θέμα του ανταγωνισμού αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την επόμενη περίοδο.

(11) Ο κλάδος των κατασκευών, παρά την πίεση που έχει δεχθεί, σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, κύκλου εργασιών και αριθμού απασχολούμενων, συνεχίζει να αποτελεί την κατεξοχήν «πύλη εισόδου» των μηχανικών στην αγορά εργασίας.

Εντυπωσιακά αρνητικό είναι το εύρημα της έρευνας ότι η προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες μηχανικούς μοιάζει να εντείνεται, αναδεικνύοντας τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΜΠ: http://career.central.ntua.gr

Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER