Η διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας και οι εταιρείες τεχνοβλαστοί του ΕΜΠ

Η διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας και οι εταιρείες τεχνοβλαστοί του ΕΜΠ

Το καίριο ζήτημα της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα απασχολεί τον ερευνητικό κόσμο. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσίασε, σε σχετική ειδική εκδήλωση, τους τρόπους γεφύρωσης αυτών των δύο πόλων, καθώς και τις εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin-offs) που έχουν ιδρυθεί στο ΕΜΠ για την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, αναπληρωτή καθηγητή Άγγελο Τσακανίκα, το ΕΜΠ έχει σημαντικές επιδόσεις στα ερευνητικά έργα. Κατέχει την έβδομη θέση στο σύνολο των οργανισμών που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως προς τη συνολική συμμετοχή σε έργα και την ένατη θέση ως συντονιστής των έργων. «Είμαστε σε μια εποχή σήμερα, που το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ολοκληρώνεται, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον».

Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, παρατήρησε ότι «αν κάτι έχει ωριμάσει είναι η νοοτροπία που ευνοεί την άσκηση επιχειρηματικότητας και η αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρήσεων», ενώ ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, Θεόδωρος Λουκάκης, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν «οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονταν για τη χρήση της γνώσης».

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, τόνισε ότι «Η πολιτική που προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε και να εφαρμόσουμε επικεντρώθηκε στην έρευνα και στην καινοτομία, το πώς θα μπορέσουμε να μικρύνουμε το χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας και της οικονομίας και της κοινωνίας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, που έγινε σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με το υπουργείο Παιδείας και η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για τις spin-offs που τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία είναι τα βήματα που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

«Η σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχει μπει στις ράγες και από πλευράς πολιτείας, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο από το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Παιδείας για τα πανεπιστήμια είναι καλοσχεδιασμένο και πρακτικό», ανέφερε ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής.

Οι εταιρείες spin-offs του ΕΜΠ

Μια μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή που επιτρέπει σε πιλοτικό στάδιο την τρισδιάστατη εκτύπωση κυττάρων σε προβληματικά όργανα του ανθρώπινου σώματος έχει αναπτύξει η εταιρεία PhosPrint, ο πρώτος τεχνοβλαστός του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Η εταιρεία Emviotech έχει ως στόχο τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων των πόλεων μέσα από μια διαδικασία που θυμίζει τις μετρήσεις που γίνονται στα λύματα για τον κορονοϊό. Με τη χρήση ειδικών καψουλών συγκεντρώνεται βιολογικό υλικό από τα λύματα, οι κάψουλες καταλήγουν σε ένα ρομπότ και με τα δεδομένα που συλλέγονται οι ερευνητές λαμβάνουν στοιχεία για τη συνολική υγεία των κατοίκων.

Την προώθηση της υγείας μέσω της ανάπτυξης λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και της ανακάλυψης νέων φαρμάκων έχει ως προτεραιότητα η Euclia. Στο χώρο της υγείας δραστηριοποιείται και η Nous4Health που στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της υγείας, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που δίνει έμφαση στην ολιστική προσέγγιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

Η Prinsus παρέχει υπηρεσίες σε φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες, τάσεις της αγοράς, καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες πιστοποίησης, βιωσιμότητα, εργαλεία εύρεσης χρηματοδότησης και κυκλική οικονομία. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων συστατικών τροφίμων με αυξημένη αντιοξειδωτική δράση.

Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ιδεών στους τομείς του ελαφρού σκυροδέματος και των συμβατικών και προηγμένων κεραμικών παρέχει η LightCoce, ενώ η R-AMS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδρομών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών προερχόμενων από προϊόντα στο τέλος της ζωής τους.

Η TopoTronics στοχεύει στην εξέλιξη, την αυτοματοποίηση και τη διασφάλιση των μεθόδων συλλογής γεωχωρικών δεδομένων για τη διευκόλυνση των μηχανικών και των απλών χρηστών στο ύπαιθρο. Η Datoptron συμβάλλει στη μεταφορά τεχνολογικών καινοτομιών αιχμής από το εργαστήριο στην αγορά με στόχο την οργάνωση, την ανάλυση, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική χρήση των δεδομένων. Η Cibos έχει ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών γύρω από αυτές.

Τέλος, το TopoTronics στοχεύει στην εξέλιξη, την αυτοματοποίηση και τη διασφάλιση των μεθόδων συλλογής γεωχωρικών δεδομένων για τη διευκόλυνση των μηχανικών και των απλών χρηστών στο ύπαιθρο. Η Datoptron συμβάλλει στη μεταφορά τεχνολογικών καινοτομιών αιχμής από το εργαστήριο στην αγορά με στόχο την οργάνωση, την ανάλυση, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική χρήση των δεδομένων. Η Cibos είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός για την υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας και της βιωσιμότητας.

Με πληροφορίες από ΤΕΕ Newsletter

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER