ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Παγκοσμια ημερα περιβαλλοντος 2023

O δρομος προς
την αειφορια

EDITORIAL

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World Environment Day, WED) θεωρείται η σημαντικότερη διεθνής ημέρα για το περιβάλλον. Με συντονιστή το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η WED διοργανώνεται ετησίως από το 1973 έχοντας εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εορταζόμενη με εκδηλώσεις από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το UNEP, η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και επηρεάζει συνολικά τις σύγχρονες κοινωνίες, όχι μόνο τους πολίτες σε ατομικό επίπεδο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας αειφορικός τρόπος ζωής στις συνθήκες γύρω μας που διαρκώς μεταβάλλονται, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας όλων των εκπροσώπων του κοινωνικού οικοσυστήματος, δηλαδή των θεσμικών παραγόντων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι σύγχρονες και οι μελλοντικές γενιές θα έχουν δικαίωμα σε καθαρό νερό, καθαρό έδαφος και αέρα, λιγότερα απόβλητα, υγιεινά τρόφιμα, καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία.

Διανύοντας το 2ο έτος της δεκαετίας (2021-2030) των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, επιχειρείται πιο έντονα από ποτέ μια παγκόσμια συστράτευση για τη διατήρηση των υγιών φυσικών οικοσυστημάτων αλλά και την αποκατάσταση των επιβαρυμένων. Η προσπάθεια στηρίζεται κυρίως σε δράσεις πρόληψης, ανάσχεσης και αναστροφής των επιπτώσεων, σεβόμενη τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος.

Το παρόν αφιέρωμα είναι η δική μας συνεισφορά στην παγκόσμια καμπάνια του UNEP. Δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας από επιχειρήσεις και οργανισμούς, εθελοντικές πρωτοβουλίες για διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και κυκλική οικονομία, σχέδια για βιώσιμες και «έξυπνες» πόλεις όπως και «έξυπνα» προϊόντα, προβάλλονται και αναδεικνύονται για να επιβεβαιώσουν ότι κάθε κίνηση μετράει και πως η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συνεργασία πολλών και συνολική προσπάθεια.


The world is not to be put in order. The world is in order. It is for us to put ourselves in unison with this order. ~ Henry Miller

Καλή ανάγνωση!
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER