Η αναγνώριση της αξίας του εργαζομένου είναι η βάση για τη δημιουργία μιας κουλτούρας υγιούς ισότητας

Η αναγνώριση της αξίας του εργαζομένου είναι η βάση για τη δημιουργία μιας κουλτούρας υγιούς ισότητας

Για την Πέγκυ Σταθοπούλου, Υπεύθυνη παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών της IMERYS, η αναγνώριση, αποδοχή και ενσωμάτωση στο φυσικό χώρο απασχόλησης των Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών είναι ένα στοίχημα για κάθε εργαζόμενο, αλλά μεγαλύτερης έντασης για μια γυναίκα επαγγελματία, μητέρα και σύζυγο. Και ενώ, όπως τονίζει, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο και στην εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων, ρόλο- κλειδί εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας.

Ε.: Ο εξορυκτικός - μεταλλουργικός κλάδος είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος με προφίλ που ισορροπεί, διαχρονικά -και, ίσως, παράδοξα- μεταξύ της αναγκαιότητάς του ως απαραίτητος αρωγός στις σύγχρονες τεχνολογίες και των παραδοσιακών δομών διοίκησης και λειτουργίας. Πώς επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε σε αυτόν τον τομέα;

Πέγκυ Σταθοπούλου: Ο εξορυκτικός κλάδος και οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες είναι ο «φυσικός» χώρος απασχόλησης για εμάς τους Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς. Οπότε η βιομηχανία που αξιοποιεί τον ορυκτό πλούτο της χώρας, δεν μπορούσε παρά να είναι πρώτη επιλογή και για εμένα, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν, κατά βάση, ανδροκρατούμενο χώρο.

Ε.: Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας ως επαγγελματία στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Ποια αναγνωρίζετε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, ως σήμερα, στο εργασιακό περιβάλλον σας;

Πέγκυ Σταθοπούλου: Και στο χώρο των Ορυκτών Πρώτων Υλών οι προκλήσεις, ευτυχώς, δε λείπουν. Άλλωστε είναι και η ουσία του να είσαι μηχανικός.

Το να βρεις τη θέση σου, να αναγνωριστείς ως επαγγελματίας και επιστήμονας και να γίνεις αποδεκτός από τους συναδέλφους, προϊσταμένους ή υφισταμένους, είναι πάντα ένα στοίχημα. Και η προσπάθεια αυτή δε σταματάει, ιδιαίτερα όταν τυχαίνει να είσαι γυναίκα όπου ισχύουν επιπλέον δυσκολίες στην πρόσβαση στην απασχόληση και στη διεκδίκηση των ευκαιριών. Συνεχίζεται κάθε μέρα, σε κάθε νέο ρόλο, με κάθε νέο έργο, για κάθε νέο στόχο.

Όμως στην πορεία της επαγγελματικής μου ζωής και ανεβαίνοντας στα ιεραρχικά επίπεδα, συνειδητοποιώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι και παραμένει η αλληλεπίδραση με τις ομάδες. Είτε για να ενσωματωθείς, είτε για να κερδίσεις την αποδοχή και να συνεργαστείς, είτε για να ηγηθείς.

Το να κερδίσεις τον σεβασμό και την εκτίμηση στον χώρο αυτό όταν είσαι γυναίκα μηχανικός, απαιτεί ιδιαίτερο αγώνα καθώς έχεις παράλληλα να υπερνικήσεις εδραιωμένες απόψεις και στερεότυπα. Η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη από προϊσταμένους και υφισταμένους είναι σημαντική στην προσπάθεια αυτή αλλά και στην ανάπτυξη της ανάλογης εταιρικής κουλτούρας

Ε.: Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια προσπάθεια εξωστρέφειας του τομέα των ΟΠΥ, με στόχο την πιο ουσιώδη επικοινωνία με την κοινωνία, η οποία έχει πλέον μεγαλύτερη επίγνωση στα θέματα που τον αφορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η στελέχωση του τομέα σε θέσεις ευθύνης αρχίζει, σταδιακά, να παίρνει και γυναικεία χροιά. Πόσο κοντά ή μακριά πιστεύετε ότι βρίσκεται η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών επαγγελματιών σε αυτόν το χώρο;

Πέγκυ Σταθοπούλου: Νομίζω πως είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για ισότιμη συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο αλλά και σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των γυναικών επαγγελματιών στο χώρο της βιομηχανίας, και ειδικότερα της εξορυκτικής βιομηχανίας, εξακολουθεί να υστερεί αυτής των αντρών, παρότι οι επιχειρήσεις έχουν πλέον ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το θέμα και έχουν κινητοποιηθεί ανάλογα.

Και σίγουρα η «απουσία» γίνεται εντονότερη κοιτάζοντας τις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Ειδικά η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην αξιολόγηση της Ε.Ε ως προς τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, με τις χαμηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται στους τομείς της ισχύος και της εκπροσώπησης, πέρα από αυτόν της εργασίας.

Είναι σημαντικό να παρέχονται σε γυναίκες και άντρες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην απασχόληση. Αλλά θεωρώ πως το ζήτημα δεν είναι μόνο το να εργάζονται οι γυναίκες. Πρέπει να τους δίνεται εξίσου η ευκαιρία να δημιουργούν καριέρα αντίστοιχη με εκείνη των ανδρών και φυσικά να αμείβονται και ανάλογα.

Σίγουρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη θετική κατεύθυνση αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα ώστε η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών να αποτελεί μέρος του ιστού της κάθε εταιρείας και η εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης να είναι συνειδητή και να μην αποτελεί ή θεωρείται «μόδα» ή μόνο βήματα για την επίτευξη του στόχου της ποσόστωσης. H αναγνώριση της αξίας που φέρνει ο καθένας, ανεξάρτητα από το φύλο, είναι βασικό συστατικό για τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση, και θα παρέχει ίσες ευκαιρίες εξαλείφοντας οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση

Είναι σημαντικό να παρέχονται σε γυναίκες και άντρες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην απασχόληση. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το να εργάζονται οι γυναίκες. Πρέπει να τους δίνεται εξίσου η ευκαιρία να δημιουργούν καριέρα αντίστοιχη με εκείνη των ανδρών και φυσικά να αμείβονται και ανάλογα.

Ε.: Work-Life balance: Με ποιες «πρώτες ύλες» εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για μία γυναίκα επαγγελματία στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών;

Πέγκυ Σταθοπούλου: Τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Συχνά αυτό θεωρείται ως μια ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά πολλές φορές παρατηρείται να προκύπτει το ακριβώς αντίθετο. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, αποτελεί καθημερινή πρόκληση και στόχο, ιδίως για τις εργαζόμενες γυναίκες. Προσπαθούμε διαρκώς να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές μας υποχρεώσεις, καθώς η κατάκτηση του δικαιώματος για ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας αναδιαμόρφωσε τους παραδοσιακούς μας ρόλους.

Ως εργαζόμενη σε έναν απαιτητικό κλάδο όπως ο εξορυκτικός και παράλληλα μητέρα και σύζυγος, γνωρίζω από πρώτο χέρι τον διαρκή αγώνα για αυτή τη «συμφιλίωση». Η εξισορρόπηση της εργασιακής και της προσωπικής ζωής μιας γυναίκας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι ταυτόχρονα σημαντική και απαραίτητη. Γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα στην επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Ρόλο σε αυτό έχουμε τόσο εμείς οι εργαζόμενες, με το να θέσουμε στόχους και προτεραιότητες αλλά και όρια (που φυσικά θα τηρήσουμε), όσο και το οικογενειακό μας περιβάλλον με την στήριξή του. Κυρίαρχος ο ρόλος της επιχείρησης, που είναι απαραίτητο να αναλάβει πρωτοβουλίες και να καθιερώσει πολιτικές δημιουργώντας μια νέα κουλτούρα υγιούς ισορροπίας. Τέλος, αναγκαία είναι και η συμβολή του θεσμικού πλαισίου της χώρας με τη διαμόρφωση σχετικής κινητροδότησης και αλλαγών σε παροχές και υπηρεσίες. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Πέγκυ Σταθοπούλου είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και σήμερα ζει και εργάζεται στη Μήλο.

Στην πολυετή επαγγελματική της πορεία στην εξορυκτική βιομηχανία ανέλαβε διαφορετικούς ρόλους αυξανόμενης ευθύνης, σε δραστηριότητες όπως ο Έλεγχος Ποιότητας, η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, η Βιομηχανική Επεξεργασία ορυκτών, κ.λπ. Σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο ως στέλεχος της IMERYS, έναν παγκόσμιο ηγέτη στις εξειδικευμένες λύσεις με βάση τα ορυκτά, έχοντας στην ευθύνη της την Παραγωγή των ορυκτών Μπεντονίτη και Περλίτη στις δραστηριότητες της εταιρείας στη Μήλο.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, του εν λόγω περιεχομένου. Το RAWMATHUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και παροχής αδειών αναδημοσίευσης κατόπιν έγγραφης άδειας, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER