ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Critical Raw Materials (CRMs): a challenge for Europe

ΚΟΠΥ: Ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Ηλιακοί συλλέκτες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες, μικροκυκλώματα, αποθήκευση υδρογόνου: τεχνολογίες αιχμής και προϊόντα στρατηγικής σημασίας. Ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου για την πράσινη και βιομηχανική μετάβαση οδηγείται από τη ζήτηση για πολύτιμους και σπάνιους ορυκτούς πόρους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νέος κανονισμός για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act, CRMA) στοχεύει, ορθά, στην υποστήριξη της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης εντός ΕΕ.

Είναι αρκετός όμως ένας μόνο κανονισμός για να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός και η βιώσιμη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες της ΕΕ;

Image
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER