Χρ. Δήμας: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κατασκευών

Χρ. Δήμας: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κατασκευών

«Καταλυτικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων της περιοχής στην μεταλιγνιτική εποχή έχει το Κέντρο Ικανοτήτων SURE της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα κέντρο, που ηγείται από δυο νέες ερευνήτριες, διδάκτορες πολιτικούς μηχανικούς, και έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και του ανθρωπίνου δυναμικού που τις στελεχώνει σε ένα ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον.»

Αυτό υπογραμμίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας για το Κέντρο Ικανοτήτων SURE (SUstainable and Resilient built Environment), τον τεχνοβλαστό (spin-off) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του και στο επίκεντρο των δράσεών του έχει την διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων λύσεων, πχ. λογισμικών, έτοιμων να ενσωματωθούν στην επιχειρησιακή λειτουργία εταιρειών και οργανισμών, για την αποτίμηση των κατασκευών και την προτεραιοποίηση των επεμβάσεων, όπου απαιτούνται.

Το κέντρο ήδη μετράει ένα χρόνο λειτουργίας και συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά έργα έρευνας και εκπαίδευσης τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2023 και αναλαμβάνει συμβουλευτικές δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και σεμιναρίων κατάρτισης προσωπικού.

Σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του SURE, όπως σημειώνει ο υφυπουργός, έπαιξε το γεγονός ότι παρόλο που η αλυσίδα αξίας των κατασκευών αποτελεί στρατηγικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, παρατηρείται περιορισμένη χρήση καινοτόμων πρακτικών και νέων τεχνολογιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες για την αειφορία των κατασκευών, αλλά και έλλειψη ολοκληρωμένων υπολογιστικών εργαλείων μαζικής εφαρμογής για την αξιολόγηση κτιρίων και υποδομών. Συνεπώς, συνεχίζει ο ίδιος, το SURE κατέχει σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των κατασκευών.

Η επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως έδρας του SURE στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που πλήττονται λόγω της απολιγνιτοποίησης για την ομαλή μετάβασή τους στη μεταλιγνιτική εποχή. Άλλωστε, η πλειοψηφία των ιδρυτικών επιχειρήσεων προέρχεται από τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι το εταιρικό σχήμα του SURE αποτελείται από επιχειρήσεις που προέρχονται από τους κλάδους των κατασκευών-μελετών, της διαχείρισης ακινήτων και του ΙΤ και συγκεκριμένα από τις εταιρείες REDI ENGINEERING SOLUTIONSIKE, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΕ, Θ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ, ΖΟΡΤΕΝΕΤ ΙΚΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

«Το SURE φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο κέντρο που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις για ένα ασφαλές, πράσινο και έξυπνο δομημένο περιβάλλον με τη δημιουργία και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και την υποστήριξη και ενδυνάμωση επιστημόνων και εταιρειών δραστηριοποιούμενων στον τομέα των κατασκευών» όπως έχουν δηλώσει οι επικεφαλής του Κέντρου Ικανοτήτων, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Σωτηρία Στεφανίδου.

Μεταξύ άλλων, το SURE αποσκοπεί στο να συμβάλει στους παρακάτω τρεις κύριους πυλώνες γνώσης:

  • Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή με έμφαση στην προστασία της δομικής ακεραιότητας των υποδομών και του κτιριακού αποθέματος σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους σε επίπεδο σχεδιασμού, αξιολόγησης, αναβάθμισης, πιστοποιήσεων, ανακύκλωσης και επανάχρησης υλικών.
  • Καινοτόμες λύσεις στις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των κατασκευών, όπως την αξιοποίηση τεχνολογιών της βιομηχανίας 4.0 (ΙοΤ, τεχνητή νοημοσύνη κ.α.).

Το SURE, είναι στελεχωμένο από έμπειρους επαγγελματίες και ερευνητές υψηλής ειδίκευσης σε θέματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας κατασκευών και υποδομών και ανάπτυξης λογισμικού με τεχνολογίες υψηλής αιχμής. Η ηγετική ομάδα αποτελείται από διδάκτορες πολιτικούς μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο συντονισμό και στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Στην επιστημονική ομάδα του SURE συμμετέχουν επίσης επαγγελματίες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, τον οποίο χρησιμοποιεί, από κοινού, με οργανισμούς, εταιρείες ή από επαγγελματίες, όπως μετρητικά όργανα για παραγωγή ψηφιακών διδύμων, λογισμικά ΒΙΜ και συστήματα συλλογής μετρήσεων από αισθητήρες σε περιβάλλον νέφους και, στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής.

Μέχρι σήμερα έχει λάβει χρηματοδότηση από την δράση για τα κέντρα ικανοτήτων της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ενώ έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Το Κέντρο Ικανοτήτων SURE είναι μέλος του Elevate Greece μέσω της fast-track διαδικασίας, ως spin-off του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER