Πάνω από τις μισές βιομηχανίες δεν είναι έτοιμες για την ψηφιακή μετάβαση

Πάνω από τις μισές βιομηχανίες δεν είναι έτοιμες για την ψηφιακή μετάβαση

Παρόλο που το 94% των επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου θεωρούν ότι είναι η ψηφιακή μετάβαση είναι κρίσιμη και θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις δραστηριότητες τους τα επόμενα 2-3 χρόνια, περισσότερες από τις μισές εταιρείες δηλώνουν μερικώς -μόνο- έτοιμες για μια επιτυχή ψηφιακή μετάβαση.

Για την ακρίβεια, το 94% των επιχειρήσεων του κλάδου πιστεύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις δραστηριότητες τους τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ωστόσο, το 55% δηλώνει ότι εξακολουθεί να είναι μόνο «μερικώς εξοπλισμένο» για την αποτελεσματική επίτευξη του. Πρακτικά, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται κρίσιμος για την επιχειρηματική στρατηγική, πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες.

Τα παραπάνω ευρήματα εντοπίζει νέα έρευνα από τη Schneider Electric και την Omdia, η οποία μελετά το ποσοστό ετοιμότητας των εταιρειών αυτοματισμού του βιομηχανικού κλάδου σχετικά με την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από τα 3/4 (78%) των εταιρειών (σ.σ. η έρευνα επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου - DCS), δήλωσαν ότι αναπτύσσουν ενεργά πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε μία ή περισσότερες από τις εγκαταστάσεις τους.

Ωστόσο, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (55%) είναι μόνο «μερικώς εξοπλισμένοι» για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό το έλλειμμα αποτελεί τεράστια πρόκληση, καθώς σχεδόν όλοι οι οργανισμοί (94%) αναμένουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Success Stories

Όρια μεταξύ IT και OT

Η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ Information Technology (IT) και Operational Technology (OT) για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό. Η σύγκλιση μεταξύ IT και OT διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τους στόχους και τις κοινές προτεραιότητες. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι τα τμήματα OT και IT συνεργάζονται περισσότερο στην αντιμετώπιση επιχειρηματικών ζητημάτων ΙΤ και λιγότερο στη στρατηγική και την εποπτεία της ασφάλειας των δικτύων. Εν τω μεταξύ, οι τρεις κορυφαίοι τομείς με τη μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό των προδιαγραφών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων ελέγχου είναι το ΙΤ, ο επιχειρηματικός κλάδος και ο κλάδος της παραγωγής/κατασκευής.

Περί τεχνογνωσίας

Η έρευνα εξέτασε εκατοντάδες αγοραστές και τελικούς χρήστες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ασίας, σε έξι βιομηχανίες: νερού, χημικών, πετρελαίου-φυσικού αερίου, διύλισης, χαρτοπολτού-χαρτιού και παραγωγής ενέργειας. Ένα ποσοστό 88% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η τεχνογνωσία του προμηθευτή τους για την αναβάθμιση ή τον εκσυγχρονισμό των DCS συστημάτων ελέγχου, ήταν εξαιρετική.

Ωστόσο, παρά την εμπιστοσύνη στην υποστήριξη των προμηθευτών, οι πελάτες εντόπισαν τρεις ιδιότητες, που αναζητούν σε προμηθευτές συστημάτων ελέγχου: Καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα του συστήματος, καλύτερες δυνατότητες ενοποίησης συστήματος και αποδεδειγμένη απόδοση της επένδυσης (ROI).

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER