Τριπλή πιστοποίηση για την Polygreen

Τριπλή πιστοποίηση για την Polygreen

Τα γραφεία της εταιρείας αλλά και η μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο της εταιρείας Polygreen πιστοποιήθηκαν για τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία καθώς και για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η τριπλή αυτή πιστοποίηση έρχεται ως εγγύηση των υψηλών προδιαγραφών που τηρεί σε όλο το εύρος της εταιρικής της λειτουργίας, των διαδικασιών της αλλά και των υπηρεσιών που παρέχει. Και οι τρεις πιστοποιήσεις έχουν ως πεδίο εφαρμογής:

  • τη Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, δεματοποίηση) μη επικίνδυνων αποβλήτων
  • τη Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων
  • τη Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ)
  • την Εμπορία ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Αναφερόμενος στις πιστοποιήσεις, ο Γενικός Διευθυντής της Polygreen Λαυρέντης Αλβέρτης δήλωσε: «Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για εφαρμογή μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσανατολισμένης στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η Polygreen πιστοποιήθηκε με διεθνή πρότυπα σε σημαντικούς τομείς. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ISO δυναμώνουν ακόμα περισσότερο το προϊόν που προσφέρουμε στους πελάτες μας και εναρμονίζονται με το DNA της επιχειρηματικότητας μας, ανταποκρινόμενοι στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου».

Με πληροφορίες από businessnews.gr

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER