ΤΙΤΑΝ Investor Day 2023: Στρατηγική 2023-2026

ΤΙΤΑΝ Investor Day 2023: Στρατηγική 2023-2026

Η Titan Cement International SA διοργάνωσε, στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, το Investor Day όπου μέλη της διοίκησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασαν την στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους του Ομίλου για την περίοδο 2023 - 2026 και οι οποίοι θα διαμορφώσουν το μέλλον του και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τους μετόχους.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων της διοίκησης ακολούθησε επίσκεψη στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας, κοντά στην Αθήνα. Εκεί οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να δουν από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου, τα νέα προϊόντα και τις νέες λύσεις σε δομικά υλικά, σειρά από δράσεις για την περαιτέρω μείωση αποτυπώματος άνθρακα και τις σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές λειτουργίας του Ομίλου. Το εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι έλαβε πρόσφατα έγκριση για επιδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Ο Όμιλος βασίζει το λειτουργικό του μοντέλο σύμφωνα με αξιολόγηση επιδόσεων σε τοπικό επίπεδο και την γρήγορη υλοποίηση αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θέτει τις στρατηγικές του προτεραιότητες για την επίτευξη πράσινης ανάπτυξης κατά την περίοδο 2023 -2026 ως εξής:

 • Ενδυνάμωση του Ομίλου μέσω ενίσχυσης της ισχυρής μας θέσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη: θα επικεντρωθούμε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης υποδομών και συστημάτων logistics, στη διεύρυνση των πωλήσεων και στην ενίσχυση των λειτουργικών μοντέλων σκυροδέματος και αδρανών υλικών σε όλες τις αγορές.
 • Επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά νέων «πράσινων» προϊόντων και άλλων τσιμεντοειδών υλικών: θα αναπτύξουμε συνεργασίες και δυνατότητες για να επιτύχουμε ηγετική θέση σε νέα υλικά και προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, επενδύοντας σε δραστηριότητες προμήθειας και εμπορίας τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και παρεμφερών προϊόντων.
 • Χρήση ψηφιακών και νέων τεχνολογιών: στόχος μας είναι να παραμείνουμε πρωτοπόροι στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου επόμενης γενιάς για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, της αποδοτικότητας των πόρων και της παραγωγικότητας. Μέσω συνεχούς καινοτομίας, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη δύναμη που μπορούν να προσφέρουν οι νέες βιομηχανικές τεχνολογίες.

Με βάση αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες, τέθηκαν οικονομικοί και ποιοτικοί στόχοι για την περίοδο 2023-2026, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους.

Πράσινη ανάπτυξη και στρατηγική κατεύθυνση 2023-2026

Οι στόχοι για την περίοδο 2023-2026 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι συνοπτικά:

 • Πωλήσεις €3 δισ.
 • Μέση Ετήσια αύξηση ΕΒΙΤDA άνω του 10%
 • Απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) άνω του 12%
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή €3/μετοχή
 • Πιστοληπτική αξιολόγηση: όχι χαμηλότερη από BB+
 • Καθαρός δανεισμός προς EBITDA μεταξύ 1,5x και 2x
 • Διπλασιασμός των πωλήσεων τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή τσιμέντου με 25% χαμηλότερες εκπομπές συγκριτικά με τσιμέντο κοινού τύπου, έως το 2026 και επίτευξη μείωσης των εκπομπών/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος κατά περισσότερο από 18% σε σύγκριση με το 2020, με στόχο τα 550Kg CO2/τόνο
 • Ψηφιοποίηση του 100% της παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου και της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιμου σκυροδέματος

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα την στρατηγική και τους στόχους για «πράσινη» ανάπτυξη για την περίοδο 2023-2026. Με βάση τα πρόσφατα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, θέτουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, δεσμευόμενοι να γίνουμε ένας κορυφαίος προμηθευτής δομικών υλικών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία στους συμμετόχους μας».

Το πρόγραμμα του Investor Day 2023 περιελάμβανε:

 • Εισαγωγή από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Στρατηγικές Κατευθύνσεις από τον Marcel Cobuz, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Αναλυτικές Παρουσιάσεις από τους Βασίλη Ζαρκαλή (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Titan America), Γιάννη Πανιάρα (Διευθυντή Δραστηριοτήτων Ευρώπηs), Λεωνίδα Κανελλόπουλο (Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας), Αντώνη Κύρκο (Διευθυντή Στρατηγικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού), Μιχάλη Κολακίδη (Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της TCI)
 • Ενότητα ερωτήσεων & απαντήσεων
 • Eπίσκεψη στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER