ΤΙΤΑΝ: Επένδυση 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Καμαρίου

ΤΙΤΑΝ: Επένδυση 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Καμαρίου

Η νέα επένδυση στο εργοστάσιο στο Καμάρι Βοιωτίας αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με τον Γιάννη Πανιάρα, Group Executive Director Europe. Στο πλαίσιο της δέσμευσης του ομίλου στη βιωσιμότητα, η επένδυση αφορά στην αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, και την επιτυχή έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (pre-calciner).

Οι προδιαγραφές

Η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας προασβεστοποιητή επιτρέπει στον όμιλο να διευρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα γκάμα προϊόντων τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, βελτιώνει την αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου στο Καμάρι.

Η νέα τεχνολογία είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του ομίλου για μείωση των εκπομπών CO2, καθώς μέσω της αναβαθμισμένης γραμμής παραγωγής τσιμέντου, ο όμιλος TITAN αναμένει να επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 150.000 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στο στόχο του για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Επιπλέον οφέλη

Η τεχνολογία έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για τον όμιλο αλλά συνολικά για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής καθώς επιτρέπει στο εργοστάσιο να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα εναλλακτικά καύσιμα, μειώνοντας την εξάρτηση του από τα ορυκτά καύσιμα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής, προωθώντας την ανακύκλωση σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Αναφορικά με τα οφέλη της καινοτόμου πράσινης τεχνολογίας που εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο ο Γιάννης Πανιάρας, σημείωσε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ομίλου αποδεικνύει την εστίαση στη βιώσιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και στη στρατηγική ανάπτυξη, ενόσω συνεχίζουμε να επιδιώκουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις αγορές μας».

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER