Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Η επένδυση ενισχύει τη δραστηριότητα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στους τομείς του σκυροδέματος και των αδρανών υλικών στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., μιας από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρίες στους τομείς έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και εκμετάλλευσης λατομείων στην Ελλάδα με καθαρές πωλήσεις 47 εκατ. ευρώ το 2022.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει 32 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 12 λατομεία αδρανών υλικών, επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο έχοντας πλέον τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση στον κλάδο των δομικών υλικών.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, υλοποιώντας με συνέπεια την «πράσινη» στρατηγική του, προτίθεται να διαθέσει άμεσα και από τις νέες μονάδες παραγωγής τη νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact. Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του να ηγηθεί της μετάβασης σε κατασκευές χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, καλωσορίζει τους 225 εργαζόμενους της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., οι οποίοι αποτελούν πλέον μέλη της οικογένειάς του.

Podcast: Ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER