Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στον κλάδο της ανακύκλωσης με την εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στον κλάδο της ανακύκλωσης με την εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης του, ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας W.A.T.T. RECYCLING. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Η W.A.T.T. RECYCLING είναι μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της Ανακύκλωσης, καθώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων για τη βέλτιστη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Αποτελεί δραστηριότητα του Ομίλου W.A.T.T., που με εμπειρία 35 ετών είναι σήμερα ο κορυφαίος όμιλος στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Με σταθερή δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος W.A.T.T. ανακτά τις μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών στη χώρα. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με την εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING διαθέτει πλέον δύο υπερσύγχρονα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη Φυλή και το Κορωπί Αττικής, με δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 150.000 τόνων αστικών αποβλήτων ετησίως. Οι μονάδες είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα, και επιτυγχάνουν την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, καθώς και την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων.

Με την ένταξη της δραστηριότητας αυτής στο χαρτοφυλάκιο του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είναι πλέον σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ποσότητες που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Δημήτριος Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με μία σημαντική επένδυση που σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα της Ανακύκλωσης. Ο τομέας της κυκλικής οικονομίας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου και η εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη δυναμική πορεία και το μετασχηματισμό της εταιρείας. Παραμένουμε συνεπείς στη δέσμευση μας να συνεισφέρουμε με επενδύσεις για την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και ενέργειας, με αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα και σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER