Μείωση κατά 1,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο 2023

Μείωση κατά 1,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο 2023

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,9% τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση κατά 11,4% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Από την αύξηση:

  • Κατά 0,8% του δείκτη μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η άνοδος στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (33,5%), στην κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (21,1%), στην παραγωγή προϊόντων καπνού (5%), στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (1,8%) και στη βιομηχανία τροφίμων (1,6%).
  • Κατά 2,4% του δείκτη παροχής νερού.
  • Κατά 8,5% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το 7μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER