Η Sunlight Group και το ΕΚΕΤΑ συνεργάζονται στις τεχνολογίες μπαταριών

Η Sunlight Group και το ΕΚΕΤΑ συνεργάζονται στις τεχνολογίες μπαταριών

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, προχώρησε στη σύναψη ετήσιας στρατηγικής συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, μέσω της έρευνας και ανάπτυξης υλικών αιχμής για νέες τεχνολογίες μπαταριών.

Με εξειδίκευση στις καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και σε Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ, η Sunlight αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η έρευνα και η ανάπτυξη στις τεχνολογίες μπαταριών, οι οποίες σε συνδυασμό με την επιστήμη των υλικών και τη μηχανική, θα αλλάξουν ριζικά τομείς όπως τα logistics και οι μεταφορές.

Η σύμπραξη της Sunlight με το ΕΚΕΤΑ αντικατοπτρίζει την αφοσίωση της εταιρείας στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της πρακτικής εμπειρίας, φέρνοντας απτά αποτελέσματα. Μέσω διεξοδικής αξιολόγησης των σύγχρονων υλικών και της αναζήτησης νέων επιλογών, αποσκοπεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων των μπαταριών, στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προώθηση ολοένα και πιο αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η πιλοτική γραμμή της Sunlight, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου, σε μεγάλη κλίμακα, για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) και εφαρμογές βιομηχανικής κινητικότητας. Διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες, η πιλοτική γραμμή έχει τη δυνατότητα παραγωγής στοιχείων, χρησιμοποιώντας μηχανήματα βιομηχανικής κλίμακας.

Η Ομάδα Εργαστηρίων, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια Ανάλυσης, Έρευνας & Ανάπτυξης και Κατασκευής Πρωτοτύπων, θα αναλάβει την αξιολόγηση των πρώτων υλών, την έρευνα για νέα υλικά και διαδικασίες, και την αναβάθμιση των φόρμουλων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της πιλοτικής γραμμής παραγωγής.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Sunlight έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα, όπως το ΕΚΕΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το PolyLab του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα διευκολύνουν τη μελέτη των υλικών, τη ρύθμιση του εξοπλισμού, τον καθορισμό διαδικασιών και την εκπαίδευση των μηχανικών της εταιρείας. Με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ προστίθεται πολύτιμη τεχνογνωσία από μεγάλα Ευρωπαϊκά έργα, προωθώντας τις κοινές προσπάθειες του κλάδου και τη συνεχή καινοτομία.

Must Reads

Η Γεωργία Καστρινάκη από το ΕΚΕΤΑ σημείωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με τη Sunlight. Μέσω της μελέτης των πρώτων υλών, ανοίγουμε τον δρόμο για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών στον κλάδο των μπαταριών και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, προσβλέποντας σε ένα περισσότερο πράσινο αύριο».

Η Νάταλι Μαρινάκη, Head of R&D Labs της Sunlight, επεσήμανε: «Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αφοσίωση της Sunlight στην προώθηση της τεχνολογίας μπαταριών και στην επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας και απόδοσης. Ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με το ΕΚΕΤΑ, μαζί με μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών στην επιστήμη των υλικών, τη χημεία και τη μηχανική, αξιοποιώντας υπερσύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εξοπλισμό, για τη διερεύνηση εναλλακτικών υλικών με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών στις μπαταρίες».

Η σύμπραξη με το ΕΚΕΤΑ ενισχύει περαιτέρω τις υπάρχουσες συνεργασίες της Sunlight, η οποία εδώ και χρόνια δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την εύρεση υλικών με στόχο την ανάπτυξη μπαταριών, την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες αιχμής και την ανακάλυψη νέων μεθόδων αποθήκευσης ενέργειας.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – PolyLab, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεργασίας, διεξάγει ανάλυση πρώτων υλών για την επικύρωση των προδιαγραφών των προμηθευτών, καθώς και τη διερεύνηση καινοτόμων υλικών για την ανάπτυξη μπαταριών, εστιάζοντας στα ηλεκτρόδια και τους διαχωριστές. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μέσω αντίστοιχης ετήσιας συνεργασίας, διεξάγει ανάλυση των πρώτων υλών για την επαλήθευση των προδιαγραφών των προμηθευτών και τη διερεύνηση νέων υλικών για μπαταρίες, εστιάζοντας κυρίως στους ηλεκτρολύτες και τον διαλύτη NMP. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (HMU) συμμετέχει σε μια συνεχή εταιρική συνεργασία που συνδέεται με το IPCEI, για τη διερεύνηση νέων υλικών και τεχνολογιών μπαταριών.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER