Η Σωληνουργεία Κορίνθου σε υποθαλάσσια έργα της Aker BP στη Βόρεια Θάλασσα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου σε υποθαλάσσια έργα της Aker BP στη Βόρεια Θάλασσα

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα της, υπέγραψε τρεις συμβάσεις με την Subsea 7 για τρια έργα της Aker BP στη Βόρεια Θάλασσα και συγκεκριμένα για το έργο ανάπτυξης πεδίου Yggdrasil, το δορυφορικό έργο Skarv Satellite (SSP) και το έργο Hanz gas field discovery.

Αναλυτικότερα οι συμβάσεις αφορούν προμήθεια 103χλμ. σωλήνων χάλυβα 23 και 26 ιντσών, ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW) για το έργο ανάπτυξης πεδίου Yggdrasil, μια σύμβαση για 58χλμ. σωλήνων χάλυβα υψηλής συχνότητας (HFW) 18 ιντσών για το δορυφορικό έργο Skarv Satellite (SSP) και μια 17χλμ. και 14 ιντσών HFW για το έργο Hanz gas field discovery:

  1. Το έργο ανάπτυξης πεδίου Yggdrasil βρίσκεται μεταξύ της περιοχής Alvheim και Oseberg στη Βόρεια Θάλασσα.
  2. Τρεις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις στην περιοχή Skarv στην Νορβηγική Θάλασσα συνιστούν από κοινού το έργο Skarv Satellite (SSP)
  3. Το έργο Hanz θα συνδεθεί με την πλατφόρμα Ivar Aasen που θα διαθέτει σταθμούς εξόρυξης αλλά και έγχυσης νερού.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων για την εξυπηρέτηση σημαντικών, τρεχόντων και μελλοντικών υποθαλάσσιων έργων, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία σωλήνων χάλυβα.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER