Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει σύμβαση για το έργο CCS Porthos στην Ολλανδία

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει σύμβαση για το έργο CCS Porthos στην Ολλανδία

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, κλάδος σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για το έργο Porthos, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αποτελεί μέθοδο χαμηλού κόστους για την αποτροπή έκλυσης μεγάλων όγκων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μέσω της μόνιμης αποθήκευσης τους σε υπόγειες γεωλογικές δομές.

Η μέθοδος CCS αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογία που επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, ειδικά για την βραχυπρόθεσμη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την βιομηχανία. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο Porthos σκοπεύει να αποθηκεύσει CO2 από τη βιομηχανία στο λιμάνι του Rotterdam σε άδεια, υποθαλάσσια εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Ο υποθαλάσσιος αγωγός, διαμέτρου 16 ιντσών και μήκους 22 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική, θερμομονωτική επένδυση, καθώς και εξωτερική επένδυση σκυροδέματος (CWC).

Παράλληλα, ο αγωγός θα μεταφέρει CO2 από ένα σταθμό συμπίεσης στην πλατφόρμα P18-A της Βόρειας Θάλασσας. Η υπάρχουσα πλατφόρμα φυσικού αερίου P18-A θα επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση CO2. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του συλλεγόμενου CO2 στα φρεάτια έγχυσης. Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργείας Κορίνθου στην Ελλάδα και οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026.

Οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε το έργο Porthos ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» και διέθεσε επιχορήγηση 102 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει κατασκευάσει αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους άνω των 1.150km. Η εμπειρία της σε έργα στη Βόρεια Αμερική και τώρα σε υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη καταδεικνύει την ετοιμότητά της να συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών παρόμοιων έργων ανά τον κόσμο.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER