Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. αναζητά Μηχανικό για τη στελέχωση της θέσης Μηχανικού Λατομείου

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. αναζητά Μηχανικό για τη στελέχωση της θέσης Μηχανικού Λατομείου

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. αναζητά Μηχανικό για την στελέχωση της θέσης Μηχανικού Λατομείου στην περιοχή του εργοστασίου Στάνου Αμφιλοχίας.

Οι Αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

 • Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των εργασιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του εκμεταλλευτή του λατομείου προς τις αρχές (σήμανση λατομείου, τεχνική μελέτη έργου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τήρηση χαρτών / σχεδιαγραμμάτων / στοιχείων προόδου δραστηριότητας, συνεργασία και εκπροσώπηση του έργου ως προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων / ΥΠΕΚΑ / Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.).
 • Διαφύλαξη της Ασφάλειας και Υγείας όλων των εργαζομένων που ασχολούνται ή επηρεάζονται από την λατομική δραστηριότητα.
 • Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, έλεγχος και εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της καθημερινής λατομικής εργασίας.
 • Συντονισμός και συνεργασία με τους εργολάβους εξόρυξης και μεταφοράς καθώς επίσης και με τον εξειδικευμένο εργολάβο που παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανικού Ασφαλείας. Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ΚΜΛΕ.
 • Συνεργασία με το εργοστάσιο της Αμφιλοχίας σε όλους του τομείς λειτουργείας (π.χ. ημερήσιες παραδόσεις πρώτης ύλης, ποιοτικοί έλεγχοι και αποτελέσματα). Διασφάλιση της λειτουργείας των συστημάτων ISO 9001 / 45001 / 14001 στο πεδίο του λατομείου.
 • Επιτήρηση έλεγχος παραγωγικών και ποιοτικών δεικτών.
 • Συνεργασία με την διοίκηση σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης της λατομικής δραστηριότητας.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχη ειδικότητα εξωτερικού
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοικος Δυτικής Ελλάδας (ιδανικά στην περιοχή Αγρίνιου-Αμφιλοχίας) ή με δυνατότητα μόνιμης μετεγκατάστασης στην περιοχή. 

Οι παροχές περιλαμβάνουν: Μισθό αναλόγως προσόντων, κινητό τηλέφωνο και Ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Junior Μηχανικός Λατομείου - Knauf SEMEA.

Ερευνητικά Έργα
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER