Η ENEL υπογράφει συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία στη ΔΕΗ

Η ENEL υπογράφει συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία στη ΔΕΗ

Στις 9 Μαρτίου 2023, η Enel S.p.A. υπέγραψε συμφωνία με την ΔΕΗ για την πώληση όλων των μετοχών που κατέχει ο όμιλος Enel στη Ρουμανία. Η ΔΕΗ θα καταβάλει συνολικό τίμημα περίπου 1.260 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί με αξία επιχείρησης περίπου 1.900 εκατ. ευρώ (σε βάση 100%). Επιπλέον, το συνολικό αντάλλαγμα υπόκειται σε προσαρμογές συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές καθώς και σε ένα μηχανισμό earn-out για μια πιθανή πρόσθετη πληρωμή με βάση τη μελλοντική αξία της λιανικής δραστηριότητας.

«Με την πώληση όλων των δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο πώλησης που ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Enel για την περίοδο 2023-2025», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Enel, Francesco Starace. «Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη Ρουμανία από τότε που μπήκαμε στη χώρα το 2005 και αναγνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των συναδέλφων μας, οι οποίοι μας επέτρεψαν να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς φορείς της Ρουμανίας. Είμαστε βέβαιοι ότι ένας κορυφαίος διεθνής παίκτης όπως η ΔΕΗ θα συνεχίσει αυτή την ιστορία επιτυχίας.»

Η συνολική συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνολική θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του Ομίλου ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 0,1 δισ. ευρώ το 2022 και το υπόλοιπο ποσό το 2023, παράλληλα με σωρευτική αρνητική επίδραση για την περίοδο 2022-2023 στα δηλωθέντα καθαρά έσοδα του Ομίλου ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων1 περίπου 0,6 δισ. ευρώ για την αποδέσμευση του συναλλαγματικού αποθέματος που θα καταχωρηθεί το 2023. Αντιστρόφως, η συναλλαγή αναμένεται να μην επηρεάσει τα συνήθη οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της πώλησης, η οποία αναμένεται μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023, υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που συνηθίζονται σε αυτό το είδος συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες αντιμονοπωλιακές αρχές. Η συναλλαγή συνάδει με το τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου, το οποίο προβλέπει την επανατοποθέτηση της Enel σε χώρες υψηλότερης ανάπτυξης όπου έχει ολοκληρωμένη παρουσία, δηλαδή την Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Κολομβία.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Ο Όμιλος Enel είναι κορυφαίος παίκτης ενέργειας στη Ρουμανία από το 2005, με δραστηριότητα στη διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πάνω από 500 MW που διαχειρίζεται η Enel Green Power Romania, καθώς και προηγμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Οι ρουμανικές εταιρείες διανομής του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε τρεις βασικές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα στη Muntenia Sud (που συμπεριλαμβάνει το Βουκουρέστι), στην Banat και στην Dobrogea, εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια πελάτες.

Η Enel Energie και η Enel Energie Muntenia είναι κορυφαίοι πάροχοι ενέργειας στη χώρα, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ο Όμιλος στη Ρουμανία δραστηριοποιείται επίσης στις οικιακές υπηρεσίες, την κατανεμημένη παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση με την Enel X και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με την Enel X Way.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER