Η ElvalHalcor δημοσίευσε τον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης για το 2023

Η ElvalHalcor δημοσίευσε τον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης για το 2023

Σε ένα περιβάλλον ραγδαίων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων και με στόχο τη διαρκή βελτίωση του συνολικού αποτυπώματος της παραγωγής και των προϊόντων της, η ElvalHalcor επέδειξε ανθεκτικότητα σημειώνοντας ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) και λειτουργικές ταμειακές ροές για το 2023, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα βσικότερα σημεία του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης

Η δέσμευση της ElvalHalcor για βιωσιμότητα επισφραγίζεται με σημαντικές πρωτοβουλίες και διακρίσεις που επιτεύχθηκαν εντός του 2023:

  • Δημοσίευσε για πρώτη φορά την έκθεση TCFD, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), με στόχο την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έκθεση υπογραμμίζει την προσέγγιση της εταιρίας ως προς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και τη στρατηγική και τις επιδόσεις της.
  • Ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard v.3.1. Ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor ήταν η πρώτη ελληνική βιομηχανία που πιστοποιήθηκε στο ASI Performance Standard από το 2020, ενώ έχει πιστοποιηθεί και στο πρότυπο του ASI Chain of Custody.
  • Συμμετείχε στη διεθνή διάσκεψη COP28 στο Ντουμπάι, στo πλαίσιo του καλέσματος της βιομηχανίας αλουμινίου προς τα κράτη για την αύξηση των δεικτών ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου (αναψυκτικών και ποτών) σε όλο τον κόσμο.
  • Εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Aluminium Forward 2030, μια ομάδα εργασίας κορυφαίων παραγωγών αλουμινίου απ’ όλη την αλυσίδα αξίας, με θέματα τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα, την αύξηση του ανακυκλωμένου σκραπ στα προϊόντα και τον βιώσιμο σχεδιασμό τους.
  • Διακρίθηκε με τη βαθμίδα GOLD στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, που την κατατάσσει στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί στην πλατφόρμα.
  • Συνέχισε τη συστηματική της επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού χώρου εργασίας, με δυνατότητες εξέλιξης, προοπτικής και προσέλκυσης ταλέντων. Η εταιρία επένδυσε στην εξέλιξη των ανθρώπων της με περισσότερες από 49.000 ώρες εκπαίδευσης, ενώ κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη αρχή είναι η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών της.
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER