Ενίσχυση κερδοφορίας για τα Πλαστικά Θράκης για το Α' τρίμηνο του 2024

Ενίσχυση κερδοφορίας για τα Πλαστικά Θράκης για το Α' τρίμηνο του 2024

Σε 12,3 εκατ. ευρώ ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 11,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στους ενισχυμένους όγκους πωλήσεων κατά 3,1%. αλλά και στη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 88,3 εκατ. ευρώ έναντι 93 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αποκλειστικά λόγω των σχετικά μειωμένων μέσων τιμών πώλησης. Η αύξηση του EBITDA αποτελεί ξεκάθαρα θετική εξέλιξη, δεδομένων των δυσχερών συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές και οικονομίες, ειδικότερα της Κεντρικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, στις οποίες ο Όμιλος έχει σημαντική έκθεση, καταδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του Ομίλου και τη δυναμική του για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 17,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων ύψους 13,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση, συγκριτικά με το τέλος του 2023 (καθαρός δανεισμός τέλους 2023: 16,3 εκατ. ευρώ), παρά την εποχικότητα, που ως αποτέλεσμα έχει τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης του πρώτου τριμήνου.

Το χαμηλό επίπεδο καθαρού δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου και τη δυνατότητα του να επενδύει διατηρώντας χαμηλά τον καθαρό του δανεισμό. Παράλληλα, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 30 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.

Έχοντας εισέλθει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι αγορές και οι οικονομίες παρουσιάζουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με το πρώτο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερά επίπεδα, τα επιτόκια παραμένουν σταθερά υψηλά, ενώ οι τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλικών εμφανίζουν σχετική μείωση, κυρίως λόγω της χαμηλής σχετικά ζήτησης.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2024, γίνεται η εκτίμηση ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου, σε απόλυτα νούμερα, θα κυμανθεί σε αντίστοιχα ή ελαφρώς βελτιωμένα επίπεδα, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία για το 2024, η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν την έντονη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα της Ευρώπης είχε διαμορφώσει την εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του 2024 θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, αν και δεν αναπροσαρμόζει τους αρχικούς ετήσιους στόχους της, η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει νέες συνθήκες αβεβαιότητας, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκτίμηση για την ετήσια κερδοφορία είναι εξαιρετικά επισφαλής.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER