Ελληνικός Χρυσός: Προοπτικές απασχόλησης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Ελληνικός Χρυσός: Προοπτικές απασχόλησης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

H Ελληνικός Χρυσός, συνεχίζοντας με υπευθυνότητα μια μεταλλευτική παράδοση 25 αιώνων στη ΒΑ Χαλκιδική, με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν και με ευθύνη απέναντι στο μέλλον, αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση των μεταλλευτικών της έργων. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και στο εμβληματικό έργο των Σκουριών, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18.00-19.30.

Στην Ελληνικός Χρυσός πιστεύουμε πως με ενότητα, από κοινού με τους ανθρώπους μας, διαμορφώνουμε καθημερινά το μέλλον του μεταλλευτικού κλάδου της Ελλάδας. Υλοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις της χώρας και με τις ανάγκες στελέχωσης του οργανισμού μας διαρκώς να αυξάνονται, αποφασίσαμε πως είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου να παρουσιάσουμε οι ίδιοι, απευθείας στο ενδιαφερόμενο στελεχιακό δυναμικό, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις δυνατότητες εξέλιξης που παρουσιάζονται σε μια από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες της Ελλάδας.

Δεδομένων ωστόσο των εμποδίων που δημιουργεί η γεωγραφική απόσταση των μεταλλευτικών έργων από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και ο περιορισμένος επιτρεπτός αριθμός επισκεπτών εντός μίας μεταλλευτικής εγκατάστασης, αποφασίσαμε η πρώτη μας αρχική επαφή να διεξαχθεί διαδικτυακά. Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα διευκολυνθεί η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου και αφετέρου θα καταστεί εφικτή η διατήρηση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της ομάδας της Ελληνικός Χρυσός θα παρουσιάσουν την κουλτούρα, τις αξίες και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε για να παράγουμε υπεύθυνα τις ορυκτές πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες για το μέλλον της βιομηχανίας. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σε πρώτο χρόνο για το νέο, υπερσύγχρονο μεταλλείο που κατασκευάζουμε στις Σκουριές, καθώς και για τις νέες προοπτικές απασχόλησης που ανοίγονται συνολικά στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η προεγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου, μέσω της σχετικής φόρμας που θα βρείτε διαθέσιμη στο σύνδεσμο: Προοπτικές απασχόλησης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός.

*Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες δε θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ τους επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης, προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης εχεμύθεια και ανωνυμία της συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με τους εισηγητές-εκπροσώπους της εταιρείας, θα είναι εφικτή μέσω γραπτής κατάθεσης ερωτήσεων, ανώνυμα, σε ειδικό πεδίο διαλόγου (chat box).

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER