ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύουν στην πρώτη θερμοηλεκτρική μονάδα στην Αλβανία

ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύουν στην πρώτη θερμοηλεκτρική μονάδα στην Αλβανία

Σύντομα αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την πρώτη θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FIER THERMOELECTRIC SA, η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αλβανική GENER2, με συμμετοχή 70% και 30% αντίστοιχα, για το σκοπό αυτό.

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ισχύος 174 MW, θα αναπτυχθεί στο Relievi Roskovec της Αλβανίας. Αντικείμενο της δραστηριότητας της FIER THERMOELECTRIC SA είναι η ανάπτυξη του έργου του θερμοηλεκτρικού σταθμού, καθώς και η πώληση, εμπορία ή άλλη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το εργοστάσιο. Εκτιμάται ότι η μονάδα αυτή θα επιτρέψει στην Αλβανία να μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος και να διαχειριστεί αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ευελιξία την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας.

Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην ανάπτυξη της μονάδας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το Νοέμβριο του 2023. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, έχει υπογράψει πολυετή (τουλάχιστον για 7 χρόνια) σύμβαση για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Must Reads
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER