Συνεργασία Schneider Electric και IN-CORE Systèmes στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων

Συνεργασία Schneider Electric και IN-CORE Systèmes στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, και η AVEVA, παγκόσμιος ηγέτης στο βιομηχανικό λογισμικό, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα, ανακοίνωσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους με την IN-CORE Systèmes για την αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV).

Η νέα λύση θα συνδέει το επίπεδο των ηλεκτροδίων με την τελική απόδοση των κελιών και θα παρέχει στους πελάτες μια πλήρη εικόνα δεδομένων για τη βελτίωση των διαδικασιών τους. Καθώς η αγορά EV συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά, η παραγωγή μπαταριών δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Αυτή η αύξηση της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε νέα ζητήματα, όπως προβλήματα λειτουργίας και βλάβες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές, υλικές και εργασιακές απώλειες. Τα τελευταία χρόνια, στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα παρατηρείται απόρριψη έως και του 20% των υλικών και αναποτελεσματική χρήση ενέργειας, με 47 kWh ενέργειας να απαιτούνται για την παραγωγή 1 kWh ενός στοιχείου μπαταρίας EV.

Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να μετριαστούν μόνο με μεγαλύτερη επιχειρησιακή γνώση, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Η συνεργασία μεταξύ της Schneider Electric, της AVEVA και της IN-CORE θα φέρει μεγαλύτερη συνδεσιμότητα δεδομένων στη διαδικασία παραγωγής.

Η λύση ιχνηλασιμότητας (Traceability Solution) της ΙN-CORE θα συνεργάζεται με την AVEVA System Platform για να συνδέσει κρίσιμες παραμέτρους με την κατασκευή ηλεκτροδίων, το τελικό κελί και την απόδοση της συστοιχίας μπαταριών παρέχοντας σχετικά δεδομένα στο σωστό χρόνο και με τη σωστή μορφή, ώστε να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα δεδομένων.

Η λύση παρέχει στους πελάτες θετικά οφέλη, όπως:

  • Ταχύτερη επίλυση προβλημάτων πεδίου
  • Μείωση αποβλήτων
  • Βελτιστοποίηση παραγωγής
  • Βελτιστοποίηση υλικών.

Image by freepik 

Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER