Οι χαρταετοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Οι χαρταετοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Καρνατάκα στην Ινδία ανέπτυξαν μια καινοτόμο τεχνολογία παραγωγής αιολικής ενέργειας με τη χρήση ενός αερομεταφερόμενου συστήματος χαρταετού το οποίο και αποτελεί μια νέα κατηγορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη μέθοδος χρησιμοποιεί ιπτάμενους χαρταετούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ανεμογεννήτριες που είναι αγκυρωμένες στο έδαφος, πετούν σε μεγάλα υψόμετρα για να αξιοποιήσουν τους δυνατούς και σταθερούς ανέμους.

Η τεχνολογία αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες, όπως χαμηλότερο κόστος υλικών και συντήρησης, υψηλότερους συντελεστές αποδοτικότητας και δυνατότητα λειτουργίας σε περιοχές όπου οι ανεμογεννήτριες δεν είναι παραγωγικές. Επιπλέον, τέτοια συστήματα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση χαρταετών, μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν σε απομακρυσμένες ή εκτός δικτύου τοποθεσίες, καθιστώντας τα ιδανικά για την τροφοδοσία μικρών κοινοτήτων ή την ενεργειακή υποστήριξη ύστερα από φυσικές καταστροφές.

αερομεταφερόμενοι χαρταετοί Παναγιώτης Κοσμόπουλος

Η αρχιτεκτονική των αερομεταφερόμενων συστημάτων χαρταετού δύναται να υποστηρίξει ονομαστική ισχύ μέχρι και 2MW αποτελώντας ένα βήμα προόδου για την ενεργειακή επιστημονική κοινότητα με σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο. Αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη ανάπτυξη της τεχνολογίας αερομεταφερόμενων συστημάτων χαρταετού είναι ο Δρ. Παναγιώτης Κοσμόπουλος, Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σχετική βιβλιογραφία 

https://doi.org/10.3390/rs14236111

https://doi.org/10.3390/en16135213

https://doi.org/10.3390/en16196804

Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!
Podcast: γαιο-Οραμα, ενα πανεπιστημιακο μουσειο για τις πρωτες υλες
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER