KPMG: Αισιοδοξία στον κλάδο εξόρυξης και μετάλλων για ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών

KPMG: Αισιοδοξία στον κλάδο εξόρυξης και μετάλλων για ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών

Η έκθεση «2023 Global Mining and Metals Outlook: Executive insights on decarbonization» της KPMG εξετάζει τα σχετικά πεδία ευκαιριών στον κλάδο εξόρυξης και μετάλλων, με την τεχνολογία και την καινοτομία να ξεχωρίζουν. Ένα βασικό εύρημα είναι η ικανότητα του κλάδου να διατηρεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξής του, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί τους στόχους ESG και κατακτά τους στόχους μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα.

Συνολικά, ο κλάδος μετάλλων και εξόρυξης εκφράζει αισιοδοξία (80%) ότι μπορεί να συμβιβάσει την ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής με τους στόχους βιωσιμότητας. Υπάρχει όμως μια αξιοσημείωτη διαφορά με τους παραγωγούς των υλικών που είναι κρίσιμα για ένα μέλλον μηδενικού άνθρακα, στους οποίους περιλαμβάνονται οι προμηθευτές αλουμινίου, κοβαλτίου, χαλκού, γραφίτη, λιθίου, μαγγανίου και νικελίου. Οι περισσότεροι (67%) από αυτούς εκφράζουν επίσης αισιοδοξία ότι θα αναπτυχθούν γρήγορα με «πράσινο» τρόπο.

Προφανώς είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες του κλάδου να ενσωματώσουν τους στόχους ESG και μηδενικού άνθρακα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους, με 34% ωστόσο να αναφέρουν ότι η εταιρεία τους μόλις ξεκίνησε να το υλοποιεί. Επιπλέον, μόνο 28% των εταιρειών έχουν ολοκληρώσει το έργο της ενσωμάτωσης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους και του κλάδου συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα. Ένας λόγος για τον οποίο τα στελέχη αισθάνονται σιγουριά για το μέλλον είναι ότι θεωρούν τα σχέδια απαλλαγής από τον άνθρακα ως πηγή κέρδους και όχι απλώς ως κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους.

Η ταχεία πρόοδος που ήδη σημειώνουν οι εταιρείες εξόρυξης ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τις ενθαρρύνει να επενδύσουν περισσότερα στις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα. Η έρευνα δείχνει ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης και της επεξεργασίας μετάλλων.

Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η πιο σημαντική προτεραιότητα τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της εξόρυξης και της επεξεργασίας μετάλλων είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αδειών μετ’ αποδοχών και συντάξεων στους εργαζόμενους. Η προσφορά μη μισθολογικών παροχών θεωρείται σημαντικός τρόπος προσέλκυσης και διατήρησης των εργαζομένων.

Ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, σημειώνει σχετικά με την έκθεση: «Παραμένει ζωτικής σημασίας η συνεισφορά του κλάδου μετάλλων και εξόρυξης της παγκόσμιας οικονομίας στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, «ενός Πράσινου Περιβάλλοντος». Η διασφάλιση της επιτυχούς πορείας προς το «Καθαρό Μέλλον» βασίζεται πρωτίστως στη χάραξη στρατηγικής που θέτει διακριτούς «Καθαρούς» στόχους, στη δέσμευση των Διοικήσεων και των στελεχών των εταιριών του κλάδου προς τους στόχους αυτούς, στην ύπαρξη κατάλληλης δομής διακυβέρνησης που θα επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων και τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας που θα ενημερώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Είναι αξιοσημείωτες οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα, σίγουρα όμως απαιτείται ακόμα μεγάλη προσπάθεια και θυσίες από όλο το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών του κλάδου».

Με πληροφορίες από water-waste.gr

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER