Κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την πρόθεση της να κατασκευάσει νέους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, επικαλούμενη την ενεργειακή ασφάλεια για τις ημέρες που οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τροφοδοσία των αιολικών ή των ηλιοθερμικών σταθμών, μια απόφαση που επικρίνεται ως νέα τροχοπέδη στις κλιματικές φιλοδοξίες του Λονδίνου.

Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (CCC), ένας ανεξάρτητος συμβουλευτικός οργανισμός, είχε εκτιμήσει το 2023 ότι μια «μικρή ποσότητα» παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο είναι «συμβατή με ένα ηλεκτρικό σύστημα χωρίς άνθρακα» για να εξασφαλισθεί η ισορροπία και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Το Λονδίνο έχει ανακοινώσει στόχο για επίτευξη ουδέτερων εκπομπών άνθρακα το 2050, όμως επικρίθηκε πρόσφατα καθώς ανέβαλε σημαντικά μέτρα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση της πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες από το 2030 στο 2035. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έθεσε επίσης την ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Βρετανίας, η οποία ανακοίνωσε πληθώρα νέων αδειών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.

Όμως το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας «έγκειται στο να καταστήσει τη χώρα περισσότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις στους λογαριασμούς και στη θερμοκρασία του πλανήτη», κατήγγειλε ο Doug Parr, μέλος της Greenpeace UK.

Σύμφωνα με την Greenpeace UK, οι νέοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από αέριο «θα αποτρέψουν ακόμα περισσότερο τους επενδυτές στην πράσινη ενέργεια» και θα συμβάλλουν «στην αποτυχία» της κυβέρνησης να «προσελκύσει μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις για να αναπτύξει τις ΑΠΕ».

Η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που μείωσε τις εκπομπές της κατά 50% από το 1990» και ότι παραμένει «στο σωστό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους για ουδετερότητα άνθρακα». «Οφείλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας» με τρόπο «που να μην αφήσει τους ανθρώπους χωρίς ενέργεια μια συννεφιασμένη ημέρα ή μια ημέρα με άπνοια ημέρα», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Rishi Sunak. Η κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης πως θέλει να ενισχύσει τους κανόνες που επιβάλλουν στα νέα εργοστάσια με φυσικό αέριο να είναι «ικανά να στραφούν στο μέλλον προς επιλογές με χαμηλές εκπομπές», κυρίως μέσω τροφοδοσίας τους με υδρογόνο.

Must Reads
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER