Η2-Hub: Cluster πράσινης οικονομίας στην Πτολεμαϊδα στις αρχές του 2026

Η2-Hub: Cluster πράσινης οικονομίας στην Πτολεμαϊδα στις αρχές του 2026

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου Η2- Hub, που θα δημιουργηθεί σε έκταση της πρώην βιομηχανίας αζωτούχων λιπασμάτων ΑΕΒΑΛ, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από την πόλη της Πτολεμαϊδας, με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπως ανέφερε ο διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), Παναγιώτης Γραμμέλης, συντονιστής του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία πάρκου τεχνολογιών για την παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίηση υδρογόνου (εντός του οποίου θα λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW), «υδρογονάδικο» (σταθμός εφοδιασμού καυσίμου υδρογόνου) και υποσταθμό μέσης τάσης. Το Η2-Hub που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και πιστοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας και στη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από το υδρογόνο, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 19,8 εκατ. ευρώ.

Στο Η2-Hub, που θα διαμορφωθεί στην έκταση της ΑΕΒΑΛ, η οποία παραχωρήθηκε στο ΕΚΕΤΑ από τον δήμο Εορδαίας για περίοδο 30 ετών, υπολογίζεται ότι θα απασχολούνται 17 άτομα (τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό), ενώ εντός πενταετίας από την έναρξη της λειτουργίας του αναμένεται να εκπαιδευτούν στο χώρο πάνω από 500.

Ο Παναγιώτης Γραμμέλης εξηγεί πως «Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανοιχτός διαγωνισμός για την πλήρη προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού και άλλου εξοπλισμού για το Η2-Hub. Ο διαγωνισμός, που πήρε παράταση δύο εβδομάδων κατόπιν αιτήματος μιας από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, «κλείνει» στις 22 Ιανουαρίου και ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Η εκτίμηση μας είναι ότι γύρω στον Απρίλιο θα έχει αναδειχτεί ο ανάδοχος, ώστε το έργο να μπει αμέσως μετά στην αφετηρία, να ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2025 και να λειτουργήσει στις αρχές του 2026». 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γραμμέλη, στόχος είναι το έργο να συμπεριλάβει επίσης cluster (συστάδα) επιχειρήσεων πράσινης οικονομίας πέριξ του hub, καθώς και ένα κέντρο κατάρτισης για την εκπαίδευση προσωπικού και ιδίως την πρακτική άσκηση σπουδαστών/σπουδαστριών.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Επιχειρηματικό cluster πράσινης οικονομίας

Μπορεί η δημιουργία ενός επιχειρηματικού cluster για το υδρογόνο να ακούγεται πρώιμη, όταν μιλάμε για τεχνολογίες που σε έναν βαθμό τώρα αναπτύσσονται, αλλά ο Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου θα προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πολύ σημαντικό εργαλείο: τη δυνατότητα να τεστάρουν στον εργαστηριακό εξοπλισμό του hub το προϊόν τους στον τομέα του υδρογόνου, αλλά και να λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση από το ΕΚΕΤΑ.

«Η εξέλιξη του Η2-Hub μπορεί να γίνει το εφαλτήριο ανάπτυξης και άλλων επιχειρήσεων στον όμορο χώρο των 150 στρεμμάτων της πρώην ΑΕΒΑΛ στη γη της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα είναι ο πυρήνας του cluster επιχειρήσεων πράσινης οικονομίας. Η αειφόρος ανάπτυξη παραγωγικών πράσινων επενδύσεων με σταθερές θέσεις εργασίας στην εποχή της απολιγνιτοποίησης, μπορεί να επιτευχθεί με την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο κόμβος θα δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών γύρω από το υδρογόνο» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Γραμμέλης, σύμφωνα με τον οποίο οι επενδύσεις που βρίσκονται στην αφετηρία στον τομέα του υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία θα διαμορφώσουν σταδιακά οικονομίες κλίμακας, οι οποίες θα ρίξουν το κόστος παραγωγής H2, ανοίγοντας νέους αναπτυξιακούς δρόμους σε μια περιοχή όπου επί δεκαετίες το κέντρο βάρους της οικονομίας ήταν τοποθετημένο στη λιγνιτοπαραγωγή.

Διευκρίνισε ότι στο χώρο του Η2-Hub θα «τρέχουν» παράλληλα τρεις δραστηριότητες: πρώτον, θα γίνεται επίδειξη εφαρμοσμένων τεχνολογιών υδρογόνου, ώστε καθηγητέςς/τριες και φοιτητές/τριες να έρχονται σε επαφή επί του πρακτέου με όσα βρίσκονται σε εξέλιξη στο χώρο, αλλά και να κάνουν την πρακτική τους άσκηση (υπάρχουν σκέψεις για κοινό διδακτορικό με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Δεύτερον, θα πραγματοποιείται ανεξάρτητη έρευνα γύρω από τις τεχνολογίες του υδρογόνου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στο διαθέσιμο ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής. Και, τρίτον, θα υποστηρίζονται επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν προϊόντα στον χώρο του υδρογόνου.

«Για παράδειγμα, μια εταιρεία με τις δικές της κυψέλες υδρογόνου θα μπορεί να έρθει στο κέντρο, ώστε οι ερευνητές του ΕΚΕΤΑ να κάνουν μετρήσεις και να τεστάρουν πώς λειτουργεί το προϊόν της, και στη συνέχεια αυτό να πιστοποιηθεί» εξηγεί. Εντός του Η2-Hub θα γίνεται -σε πιλοτική μονάδα- και παραγωγή πράσινου υδρογόνου από το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του πρότζεκτ.

«Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην ευρεία διάχυση της τεχνογνωσίας, σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την υποστήριξη των αναμενόμενων/σε εξέλιξη βιομηχανικών επενδύσεων πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα και διεθνώς».

Στο χώρο θα δημιουργηθεί Πάρκο Τεχνολογιών το οποίο θα αποτελείται από το φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος ενός MW, δυο ηλεκτρολύτες παραγωγής Η2 συνολικής ισχύος έως 900 kW για την παραγωγή τουλάχιστον 100 κιλών πράσινου H2 ημερησίως για ερευνητικούς σκοπούς, κελιά καυσίμου (ΗΤ PEM) ισχύος έως 200 kWe για ερευνητικούς σκοπούς και παραγωγή ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) για ίδιες ανάγκες, καθώς και πρατήριο Η2.

Το υδρογονάδικο θα εξυπηρετεί αρχικά δύο δημοτικά βαρέα οχήματα-απορριμματοφόρα και δύο μικρότερα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εφοδίων του Η2-Hub για ερευνητικούς σκοπούς, με προοπτικές ανάπτυξης εφαρμογών υδρογονοκίνησης, και συστοιχία μπαταριών αποθήκευσης, χωρητικότητας έως 370kWh για την κάλυψη λειτουργίας κατά τις βραδινές ώρες και για ερευνητικούς σκοπούς.

Το ΕΚΕΤΑ θα διασφαλίσει ότι η ενέργεια του φωτοβολταϊκού πάρκου προορίζεται για ιδιοκατανάλωση (ή συμψηφισμό της παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας με τη μέθοδο net-metering) και δε θα αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

«Το εμβληματικό αυτό έργο πηγάζει από την άρρηκτη ανάγκη για διασύνδεση και πλήρη εκμετάλλευση των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία στην περιοχή και θα συνεχίσουν και μελλοντικά. Ειδικά των φωτοβολταϊκών πάρκων, που αναπτύσσονται εντυπωσιακά και μπορούν με την πλεονάζουσα ενέργεια τους να συνεισφέρουν καθοριστικά στην παραγωγή πράσινου Η2, αλλά και των δικτύων φυσικού αερίου που μπορούν να μεταφέρουν το υδρογόνο προς χρήση. Επίσης, μέσω της ενίσχυσης υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών, όπως η μονάδα «Πτολεμαΐδα V», οι τηλεθερμάνσεις, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αλλά και χάρη στη μελλοντική προοπτική του υδρογονοκίνητου σιδηρόδρομου και λοιπών εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών» τονίζει ο Παναγιώτης Γραμμέλης.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER