Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια συνεργασία

Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια συνεργασία

Οι προσπάθειες για καθαρή ενέργεια και βιώσιμες λύσεις δεν αποδίδουν τα επίπεδα επενδύσεων και ανάπτυξης που απαιτούνται για την επίτευξη των διεθνών στόχων για το κλίμα, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Η έκθεση 2023 Breakthrough Agenda Report, η οποία αποτελεί κοινό προϊόν του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, προτρέπει τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τη συνεργασία σε βασικούς τομείς -όπως τα πρότυπα και οι κανονισμοί, η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια και η δημιουργία αγορών- για να επιταχυνθεί η μετάβαση. Το έγγραφο είναι η δεύτερη ετήσια έκθεση, η οποία παρέχει αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν το 2022, επικαιροποιώντας τις συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει ακόμη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί στο 83% της νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας -αν και ο ρυθμός της ετήσιας ανάπτυξης πρέπει ακόμη να τριπλασιαστεί έως το 2030. Υπήρξαν ανακοινώσεις για την παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη επέκτασης της, ιδίως για τη μείωση του κόστους κεφαλαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη στήριξη της μετάβασης στις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από τον άνθρακα, τονίζεται στην έκθεση. 

Must Reads

Ο ΙΕΑ και ο IRENA συμβούλευσαν ότι η συνεργασία σε έργα έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να ενισχυθεί με την ανταλλαγή γνώσεων με ένα ευρύτερο σύνολο χωρών. Μια σημαντική ανεκμετάλλευτη ευκαιρία είναι να συμφωνήσουν οι χώρες σε υψηλότερα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τις ηλεκτρικές συσκευές, ώστε οι παγκόσμιες αγορές να στραφούν προς πιο αποδοτικά προϊόντα που μειώνουν το κόστος και τις εκπομπές.

Η έκθεση 2023 Breakthrough Agenda Report Renewable διαπίστωσε ότι η παραγωγή υδρογόνου με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παρέμεινε κάτω από 1 εκατ. τόνους ετησίως το 2022, σε σύγκριση με τα 70 εκατ. τόνους ετησίως-125 εκατ. τόνους ετησίως που απαιτούνται μέχρι το 2030. Υπήρξε κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των προτύπων και της πιστοποίησης για τις εκπομπές και την ασφάλεια, καθώς και στην αύξηση της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι: «Μια επιτακτική ανάγκη είναι να ενισχυθεί το συλλογικό σήμα ζήτησης για ανανεώσιμο και χαμηλών εκπομπών άνθρακα υδρογόνο, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς αγοραστές, μεταβαίνοντας από τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις σε συμβάσεις και πολιτικές. Η ευκαιρία να δημιουργηθεί γρήγορα μεγάλης κλίμακας ζήτηση είναι μεγαλύτερη στους τομείς όπου το υδρογόνο χρησιμοποιείται ήδη, όπως τα λιπάσματα και η διύλιση». 

Με πληροφορίες από energia.gr

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER