Επιστολή ενεργειακών κοινοτήτων στο ΥΠΕΝ σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

Επιστολή ενεργειακών κοινοτήτων στο ΥΠΕΝ σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

Τα δύο βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ενεργειακές κοινότητες «για την πρακτική εφαρμογή της Ενεργειακής Δημοκρατίας» επισημαίνουν σε επιστολή τους προς το ΥΠΕΝ και προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), οι οργανώσεις Electra Energy και η ΕΚΠΟΙΖΩ, με την υποστήριξη 14 ενεργειακών κοινοτήτων και φορέων, και ζητούν την παρέμβαση τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή ζητείται παρέμβαση αναφορικά με τα εξής θέματα:

 • Εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές ενέργειας, δρώντας μονομερώς, δεν εφαρμόζουν τις συμβάσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν ήδη προβεί σε 134 έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, συνολικής ισχύος 65,7MW ανά την επικράτεια και έχουν λάβει όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή βρίσκονται σε λειτουργία ή είναι υπό κατασκευή. Ως εκ τούτου το πρόβλημα της μη εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας δημιουργεί μια κρίσιμη μάζα χιλιάδων πολιτών/καταναλωτών, οι οποίοι παγιδεύονται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, ειδικά εν μέσω μιας γενικευμένης ενεργειακής κρίσης. Οι οργανώσεις ζητούν την άμεση εφαρμογή από τον ΔΕΔΔΗΕ και τους προμηθευτές ενέργειας της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019), άρθρο 5 (γ.)ι, όπου ορίζεται ότι: «Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από́ τον αρμόδιο Διαχειριστή́ του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό́ πλαίσιο».
 • Αποσαφήνιση του νέου θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησε η κυβέρνηση (Ν. 5037/2023) που εισάγει δύο νέες νομικές μορφές ενεργειακών κοινοτήτων και συγκεκριμένα τις Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών. Όπως υπογραμμίζεται, δεν αποσαφηνίζεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το καθεστώς που θα ισχύσει για τις ενεργειακές κοινότητες του προηγούμενου νόμου 4513/2018 και την τυχόν μετατροπή τους σε μία από τις δύο νέες νομικές μορφές. Οι οργανώσεις ζητούν από το υπουργείο την άμεση έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων όπως προβλέπονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η νέα νομοθεσία και συγκεκριμένα να αποσαφηνιστεί ο τρόπος μετατροπής της ενεργειακής κοινότητας του ν. 4513/2018 σε Κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών ή Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών, καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις ως προς τη μετατροπή τους.
Must Reads

Η Electra Energy και η ΕΚΠΟΙΖΩ, με την επιστολή τους, ζητούν την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΑΕΥ ώστε, όπως σημειώνεται, να διευκρινιστούν τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, με κύριο γνώμονα την προστασία του καταναλωτή προς μία ποιοτικότερη ενεργειακή μετάβαση.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη και δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση εκατοντάδων νοικοκυριών, και δη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που αναμένουν την άμεση οικονομική ελάφρυνση από τα επενδεδυμένα κεφάλαιά τους σε έργα ενεργειακών κοινοτήτων» όπως αναφέρεται. Την επιστολή στηρίζουν οι εξής ενεργειακές κοινότητες και φορείς:

 • Ενεργειακή Κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ
 • Κοινέργεια
 • Collective Energy
 • ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ
 • Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας
 • Ενεργειακή Κοινότητα Νότιου Αιγαίου Αλληλενέργεια
 • Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο Λέσβου
 • Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής
 • Solarity.Coop
 • EKOIN Υψηλάντη Κοζάνης
 • Greenpeace Greece
 • The Green Tank
 • «Απόλλων» & «Ηώς» (ΕΚΟΙΝ του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών)
 • Vrodados (Ενεργειακή Κοινότητα Χίου)
 • Aέναον - Ενεργειακή Κοινότητα Ηλείων
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER