ΕΕ: Πιλοτική δημοπρασία για πράσινο υδρογόνο το Νοέμβριο 2023

ΕΕ: Πιλοτική δημοπρασία για πράσινο υδρογόνο το Νοέμβριο 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει πιλοτικά μια δημοπρασία για την επιδότηση της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στις 23 Νοεμβρίου 2023 με στόχο την κλιμάκωση της χρήσης καθαρής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Αυτός ο μηχανισμός ανάθεσης αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση».

Η δημοπρασία θα απονείμει έως και 800 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Καινοτομίας. Στόχος του Ταμείου Καινοτομίας, του οποίου τα κεφάλαια προκύπτουν από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) της ΕΕ, είναι η χρηματοδότηση έρευνας σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η δημοπρασία θα απονείμει στους συμμετέχοντες παραγωγούς σταθερή χρηματοδότηση ανά κιλό υδρογόνου που θα παραχθεί σε 10 χρόνια λειτουργίας, με μέγιστο ποσό επιδότησης για κάθε προσφορά ίσο με το 33% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, δηλαδή 266,7 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι δε θα ορίσει ελάχιστη τιμή προσφοράς, εντούτοις η ανώτατη τιμή ορίζεται στα 4,50 ευρώ/kg παραγόμενου υδρογόνου. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ-27 έχει ως στόχο την εγχώρια παραγωγή έως και 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου και τις εισαγωγές 10 εκατ. τόνων έως το 2030. Εάν το επίπεδο συμμετοχής στην πιλοτική δημοπρασία είναι υψηλό, η ΕΕ θα εξετάσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δημοπρασιών σε ετήσια βάση και επίσης επέκταση τους σε άλλα ανανεώσιμα προϊόντα πέρα από το πράσινο υδρογόνο.

Με πληροφορίες από montelnews.com

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER