Υπ. Υποδομών: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών

Υπ. Υποδομών: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, όπου όλοι οι φορείς διαχείρισης θα καταχωρούν την ταυτότητα και τα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων γεφυρών, προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024, σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν στο τέλος του 2023, οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει στη συστηματική καταγραφή του συνόλου των γεφυρών σε πανελλαδική κλίμακα και την παρακολούθηση των διαδικασιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησης τους. Ήδη, με υπουργική απόφαση, έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ έχει συγκροτηθεί η Διοικητική Αρχή Γεφυρών.

Η λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας, όπου όλοι οι φορείς διαχείρισης γεφυρών θα καταχωρούν την ταυτότητα και τα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων γεφυρών, θα προσφέρει καταγραφή του ακριβή αριθμού, τψν χαρακτηριστικών και των αναγκών συντήρησης, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώνει την ασφάλεια των δεδομένων και θα είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του gov.gr.

Το έργο υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα διαχείρισης όλων των Φορέων και των στοιχείων αυτών σε ειδική οθόνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  • Δημιουργία Μητρώου Γεφυρών από τους χρήστες της εφαρμογής, οι οποίοι θα παραμετροποιούν τις γέφυρες του Φορέα στον οποίο ανήκουν, για να εκτελούν τις δράσεις και να παρακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  • Προγραμματισμό και καταγραφή δράσεων για τη βέλτιστη καταγραφή επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησης. Παράλληλα, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματων ειδοποιήσεων για τις γέφυρες.
  • Επιχειρησιακή πληροφόρηση και εξαγωγή δεδομένων, ώστε να παράγονται έλεγχοι για την παρακολούθηση και την εποπτεία της συμπλήρωσης των στοιχείων και των δράσεων.
  • Διαμοιρασμό δεδομένων με τρίτα συστήματα, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή πληροφοριών για κάθε γέφυρα.

«Έως σήμερα η πολιτεία δε γνωρίζει με ακρίβεια πόσες γέφυρες υπάρχουν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αυτό τώρα αλλάζει. Οφείλουμε να έχουμε βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές τόσο για την καθημερινή ασφάλεια των πολιτών όσο και για την αντιμετώπιση των ακραίων φυσικών φαινομένων. Η προγραμματική συμφωνία για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», έχει δηλώσει για το θέμα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έχει τονίσει ότι, «Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου, το οποίο εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024. Το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, όπου θα αποτυπώνεται για πρώτη φορά το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, από την ταυτότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μέχρι τις ανάγκες συντήρησης των γεφυρών, θα συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας μας. Μια καθοριστικής σημασίας προτεραιότητα, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως απόρροια της κλιματικής κρίσης».

Με πληροφορίες από naftemporiki.gr

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER