ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Νέο έργο ενεργειακής υποδομής € 150 εκατ. στην Κύπρο

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Νέο έργο ενεργειακής υποδομής € 150 εκατ. στην Κύπρο

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε εξασφάλισε νέο έργο ενεργειακής υποδομής €150 εκατ. στην Κύπρο. Η σχετική σύμβαση με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) αφορά στην ανέγερση της 6ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την αρχική λειτουργία της μονάδας. Η μονάδα, συνολικής μέγιστης ισχύος 160 MW, θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους, δύο λέβητες ανάκτησης θερμότητας και ένα ατμοστρόβιλο και θα λειτουργεί με φυσικό αέριο ως κύριο καύσιμο, ενώ θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και με πετρέλαιο (diesel), ως εναλλακτικό καύσιμο.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, η νέα μονάδα παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2024. Η νέα, σύγχρονη και αποδοτική μονάδα παραγωγής θα προστεθεί στην υφιστάμενη συνολική ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ από συμβατικές μονάδες και θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη διασφάλιση της απαραίτητης εφεδρείας.

Με πληροφορίες από water-waste.gr

Podcast: Ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER