Οδηγός προτύπων στις κατασκευές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την SBS

Οδηγός προτύπων στις κατασκευές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την SBS

Η Small Business Standards (SBS), η ευρωπαϊκή ένωση που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην τυποποίηση, κυκλοφόρησε έναν ολοκληρωμένο οδηγό με τίτλο «Navigating Contradictory Standards for Construction: Guidance and Solutions for Your Business». Ο οδηγός έχει ως στόχο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες στον τομέα των κατασκευών παρέχοντας πρακτικές λύσεις για την «πλοήγηση» στην πολυπλοκότητα των αντιφατικών προτύπων.

Ο οδηγός προσφέρει σαφείς οδηγίες και συστάσεις, στις ΜΜΕ με την απαραίτητη καθοδήγηση για τον αποτελεσματικό χειρισμό τόσο των εναρμονισμένων όσο και των μη εναρμονισμένων προτύπων. Επίσης τονίζει τη σημασία του Κανονισμού για τα Δομικά Προϊόντα (CPR- Construction Products Regulation) και των διαδικασιών συμμόρφωσης για τη σήμανση CE.

Αποκτώντας εικόνα των ζητημάτων που προκαλούν καθυστερήσεις στην αναφορά των προτύπων, οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αυτές στους πελάτες τους, προωθώντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα. Ο οδηγός ενθαρρύνει επίσης τις ΜΜΕ να ενημερώνονται για τις επικαιροποιήσεις του CPR, να αναζητούν υποστήριξη από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΜΜΕ και κατασκευαστικών εταιρειών και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους σχετικά με θέματα που αφορούν το CPR.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Ως συντονιστής των δραστηριοτήτων του SBS που σχετίζονται με τις κατασκευές, η EBC – European Builders Confederation κλήθηκε να παρουσιάσει τον οδηγό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας ECAP- European Consortium of Anchors Producers. Η EBC είναι ιδρυτικό μέλος και εταίρος του SBS, εκπροσωπώντας το SBS σε φόρουμ που σχετίζονται με τις κατασκευές και συντονίζοντας την τομεακή προσέγγιση του για τις κατασκευές.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER