Η Βελγική Προεδρία της ΕΕ δίνει έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο

Η Βελγική Προεδρία της ΕΕ δίνει έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο

Το Βέλγιο ανέλαβε την Προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Ιουνίου 2024 και δημοσίευσε το κείμενο του προγράμματος του το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση σε θέματα που περιλαμβάνουν τις κατασκευές, τις ανακαινίσεις, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των μεταφορών, η Προεδρία στοχεύει στην ενίσχυση της ενδοευρωπαϊκής συνδεσιμότητας και στην επίτευξη ενός ανθεκτικού και προοδευτικού ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Αναγνωρίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει «να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, καινοτόμου και ανθεκτικού ψηφιακού οικοσυστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και θα ωφελεί τις επιχειρήσεις», η Προεδρία στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις απειλές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας.

Στον τομέα των πολιτικών για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, το Βέλγιο θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση βασικών νομοθετικών φακέλων (όπως ο Soil Monitoring Law), ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Θα «προσπαθήσει επίσης να ενισχύσει την κυκλική οικονομία της Ένωσης» και να «προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων».

Επιπλέον, θα διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με τον κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2040 και «τις συζητήσεις σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της φύσης, των οικοσυστημάτων και των λύσεων που βασίζονται στη φύση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις αστικές περιοχές, για την παροχή πλεονεκτημάτων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Συγχρόνως, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται για μειώσεις εκπομπών στον τομέα των κτιρίων, η βελγική Προεδρία θα ανοίξει τη συζήτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική ανάπτυξη του κύματος ανακαίνισης. Προς τούτο, θα οργανώσει μια «εβδομάδα ανακαίνισης» (Renovation Week) που θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσφατες πολιτικές, τις βέλτιστες πρακτικές και τη μελέτη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων πολιτικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενεργειακή μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα, την κυκλικότητα των οικοδομικών υλικών, τα χρηματοδοτικά μέσα αλλά και τα κοινωνικά και κοινωνικοτεχνικά θέματα ως πτυχές της ενεργειακής ανακαίνισης.

Με πληροφορίες από belgian-presidency.consilium.europa.eu

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER