Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσιάζει την πορεία μετασχηματισμού του οικοσυστήματος των κατασκευών

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσιάζει την πορεία μετασχηματισμού του οικοσυστήματος των κατασκευών

Στις 15 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πολυαναμενόμενο κείμενο για την πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα των κατασκευών «Transition pathway for construction». Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη διπλή μετάβαση (ψηφιακή και πράσινη) στο οικοσύστημα των κατασκευών, σύμφωνα με τις προτάσεις της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.

Η έκθεση αναπτύχθηκε για να προσφέρει μια από κάτω προς τα πάνω κατανόηση της κλίμακας, του κόστους και των συνθηκών για την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προϋποθέσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο σχέδιο δράσης, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της ΕΕ, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών.

Η έκθεση βασίζεται στο σχέδιο του Βιομηχανικού Φόρουμ της ΕΕ, στις συνεδριάσεις ολομέλειας του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τις Κατασκευές (HLCF-High-Level Construction Forum) και στις θεματικές συνεδρίες, καθώς και στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της ΕΕ για το 2021 σχετικά με τη μεταβατική πορεία για τις κατασκευές.

To HLCF περιλαμβάνει πάνω από 700 μέλη (εταιρείες, βιομηχανικές ενώσεις, χώρες της ΕΕ, ακαδημαϊκούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς) και οι συνεδριάσεις ολομέλειας του HLCF και οι εστιασμένες θεματικές συνεδρίες είναι ανοικτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα να πρόκειται για μια διευρυμένη κοινότητα. Η παρουσία των υπηρεσιών της Επιτροπής διασφαλίζει ότι οι φορείς του κατασκευαστικού κλάδου ενημερώνονται και ζητείται η δέουσα γνώμη σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής που ενδέχεται να τους επηρεάσουν.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Το τελικό κείμενο της έκθεσης στοιχειοθετείται από έξι δομικά στοιχεία που συνδέονται με διατομεακά θέματα. Αυτά τα δομικά στοιχεία περιλαμβάνουν την ανταγωνιστικότητα, τις δεξιότητες και το ταλέντο, το ευνοϊκό πλαίσιο, την Ε&Α και την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον κατασκευής.

Αν και η πορεία δεν καταλήγει σε νομοθετικές προτάσεις σε αυτό το στάδιο, θα χρησιμεύσει ως βάση για την καθοδήγηση των σχετικών πολιτικών συζητήσεων τα επόμενα χρόνια. Παρουσιάζονται χάρτες πορείας με στόχους και δράσεις τοποθετημένες χρονικά, για να καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη δεσμεύσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν αυτή τη διαδρομή μετάβασης. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία εθνικών οδικών χαρτών. Το πλήρες έγγραφο (Transition pathway for construction) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/53854.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER