ΕΕ και Ιαπωνία θα συνεργαστούν στον τομέα των προηγμένων υλικών

ΕΕ και Ιαπωνία θα συνεργαστούν στον τομέα των προηγμένων υλικών

Ενισχύοντας περαιτέρω τη στενή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία, η Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Ιλιάνα Ιβάνοβα και ο Υφυπουργός Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ιαπωνίας, Hiroki Matsuo, ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία για την ανάπτυξη νέων υλικών που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα προηγμένα υλικά για τη βιομηχανική υπεροχή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2024. Τα προηγμένα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε καίριους τομείς και εφαρμογές, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι συσσωρευτές, τα κτίρια μηδενικών εκπομπών και οι ημιαγωγοί, αποτελούν μια βασική τεχνο λογία γενικής εφαρμογής που υποστηρίζει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά και στην οικονομική κυριαρχία και τη στρατηγική ανεξαρτησία.

Η ΕΕ και η Ιαπωνία πρωτοστατούν παγκοσμίως στην τεχνολογία αυτή. Η ενίσχυση της συνεργασίας θα δώσει ώθηση σε συμπράξεις για την ανάπτυξη νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών σε επίπεδο G7. Ο ενισχυμένος διάλογος ΕΕ-Ιαπωνίας για τα προηγμένα υλικά βασίζεται στην επιτυχία της συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στην επιστήμη των υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων υλικών για την υποκατάσταση κρίσιμων μετάλλων ή προηγμένων υλικών σε ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος. Αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις πολιτικής και τη διερεύνηση των ευκαιριών για συνεργατική έρευνα στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Στρατηγικός τομέας συνεργασίας

Η έρευνα στον τομέα των υλικών αποτελεί στρατηγικό τομέα συνεργασίας για την ΕΕ, παρέχοντας νέες ευκαιρίες και στις δύο πλευρές. Η στενή συνεργασία έχει ξεκινήσει με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την κανιτομία (2007-2013), το οποίο είχε χρηματοδοτήσει έξι έργα με 13,1 εκατ. ευρώ. Τα προηγμένα υλικά συνεχίζουν να αποτελούν βασικό τομέα συνεργασίας με ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας των υλικών και της ενεργειακής απόδοσης στον κατασκευαστικό/οικοδομικό τομέα.

Η Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Ο νέος διάλογος για τα προηγμένα υλικά ενισχύει τη συνεργασία μας με την Ιαπωνία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τα υλικά αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση μας σε ένα πράσινο μέλλον και, εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο πιο γρήγορα. Προσβλέπω στα αποτελέσματα αυτής της νέας συνεργασίας με την Ιαπωνία».

Ο Hiroki Matsuo, Υφυπουργός Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ιαπωνίας, τόνισε: «Σε μια παγκόσμια κοινότητα που βρίσκεται εν μέσω ενός ιστορικού μετα σχηματισμού, ελπίζουμε ότι ο διάλογος αυτός θα διευρύνει περαιτέρω τη συζήτηση σχετικά με τρόπους ανάπτυξης και ανταλλαγής βασικών αρχών, αξιών και αποτελεσματικών πρακτικών».

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER