Αύξηση 6,4% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Σεπτέμβριο 2023

Αύξηση 6,4% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Σεπτέμβριο 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 6,4% το Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 12,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2022 με το 2021. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% το Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2023, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την περαιτέρω πτώση των τιμών σε πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Τούβλα (13,8%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (12,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (12,3%), θερμαντικά σώματα (11,3%), Αγωγούς χάλκινους (7,3%), Έτοιμο σκυρόδεμα (7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (7%), Παρκέτα (7%), Ντουλάπες ξύλινες (6,8%), Μαρμαρόπλακες (6,7%), Τσιμέντο (6,5%), Εντοιχισμένα ντουλάπια (6,3%), Κουφώματα αλουμινίου (6,2%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (5,7%), Παράθυρα ξύλινα (5,5%), Σωλήνες χαλκού (4,9%), Πόρτες εσωτερικές (4,6%) και Σίδηρο οπλισμού (4,3%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (2,2%) και Ηλεκτρική ενέργεια (1,2%).

Αύξηση 3,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2022 με το 2021. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το γ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,6% το γ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 9,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022 με το 2021. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 6,8% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3,5%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% το γ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,2% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Αντίστοιχα, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER