Ανατιμήσεις ύψους 7,6% στα οικοδομικά υλικά το 2023

Ανατιμήσεις ύψους 7,6% στα οικοδομικά υλικά το 2023

Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 5,6% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά το Δεκέμβριο 2023, καθώς πτώση των τιμών υπήρξε μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα, το 2023 να κλείσει με ανατιμήσεις ύψους 7,6% στα οικοδομικά υλικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Τούβλα (14,3%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (11,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (8,8%), Θερμαντικά σώματα (7,6%), Μαρμαρόπλακες (7,1%), Κουφώματα αλουμινίου (6,9%), Αγωγούς χάλκινους (6,9%), Εντοιχισμένα ντουλάπια (6,8%), Ντουλάπες ξύλινες (6,7%), Παρκέτα (6,4%), Έτοιμο σκυρόδεμα (6,1%), Τσιμέντο (6,1%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (5,8%), Παράθυρα ξύλινα (5,3%), Πόρτες εσωτερικές (5%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (4,5%), Σωλήνες χαλκού (2,9%) και Σίδηρο οπλισμού (2,7%). Μείωση τιμής κατά 7,1% καταγράφηκε μόνο στο πετρέλαιο κίνησης- Diesel.

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,6% το Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 11,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2022 με το 2021. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% το Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2022. Συγχρόνως, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 7,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 11% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Αύξηση 2,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ’ τρίμηνο το 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 7,3% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2022 με το 2021. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το δ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του γ’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022. Ενώ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023-Δεκεμβρίου 2023 παρουσίασε αύξηση 4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ερευνητικά Έργα

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,8% το δ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 9,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022 με το 2021. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 5,8% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3%. Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8% το δ’ τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,5%. Ενώ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023- Δεκεμβρίου 2023 παρουσίασε αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 8,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων, ενώ ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER