Τα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του Ελληνικού εξορυκτικού κλάδου

Τα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του Ελληνικού εξορυκτικού κλάδου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, υπογράφει την συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλλε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η λίστα των ζητημάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του Ελληνικού εξορυκτικού κλάδου δε μικραίνει τα τελευταία χρόνια.

«Εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Τόσο το κυβερνητικό έργο της προηγούμενης θητείας σας, όσο και οι δηλώσεις σας κατά την ορκωμοσία, μας δημιουργούν υψηλότατες προσδοκίες για την προσεχή τετραετία. Ευχόμαστε ειλικρινά καλή επιτυχία στο έργο σας.

Ο εξορυκτικός κλάδος συνεισφέρει στην εθνική οικονομία περί το 3% του ΑΕΠ σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ. Έχει δε δυνατότητες μέχρι και να διπλασιάσει τα μεγέθη του, υπό προϋποθέσεις. Η οικονομική αλλά και γεωπολιτική κρισιμότητα των ορυκτών πρώτων υλών επιτέλους αναγνωρίζεται και από την ΕΕ. Η χώρα μας διαθέτει ορυκτό πλούτο ο οποίος, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, έπαιξε, και μπορεί να συνεχίσει να παίζει, σημαντικότατο ρόλο στην πορεία του Ελληνισμού.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η λίστα των ζητημάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου μας δεν μικραίνει. Οι λόγοι πολλοί, αλλά οι σημαντικότεροι είναι οι εξής :

  • Η δημόσια διοίκηση, με την υπάρχουσα δομή της, αδυνατεί – παρά τις ομολογουμένως φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών της – να ανταπεξέλθει στον αδειοδοτικό και ελεγκτικό φόρτο.
  • Το κανονιστικό πλαίσιο διευρύνεται συνεχώς, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα για την ποιότητα και την συνοχή του. Πολλοί Νόμοι και κακοί (νομοτεχνικά) Νόμοι.
  • Ο κρίσιμος, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά, ρόλος των ορυκτών δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σχετικών χωροταξικών και άλλων προτεραιοτήτων και τέλος,
  • Η συνδρομή της εγχώριας εξόρυξης στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος παραγνωρίζεται.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα να παραμένουν χρονίζοντα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν, τόσο τις υπάρχουσες εξορυκτικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όσο και νέους επενδυτές να εισέλθουν στον κλάδο μας.

Γνωρίζοντας τις θέσεις σας για την οικονομία και την ανάπτυξη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τόσο εσείς όσο και οι καθ ύλην αρμόδιοι συνεργάτες σας, θα εργασθείτε ώστε να κερδηθεί ο τυχόν χαμένος χρόνος για τον εξορυκτικό κλάδο» καταλήγει η επιστολή του Προέδρου του ΣΜΕ, Κωνσταντίνου Γιαζιτζόγλου.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER