Τα ορυχεία του μέλλοντος θα λειτουργούν βάσει ψηφιακών δεδομένων

Τα ορυχεία του μέλλοντος θα λειτουργούν βάσει ψηφιακών δεδομένων

Περίπου μία 10ετία πριν, λίγες μόνο εταιρείες είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν προϊόντα και λύσεις εν αναμονή της αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων στο τομέα της εξόρυξης. Μερικά από τα πρώτα παραδείγματα που τράβηξαν τότε την προσοχή ήταν η Symboticware, η Maestro Mine Ventilation (τώρα Maestro Digital Mine) και η σειρά λύσεων TopVu της K4 Integration.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Τα προηγούμενα χρόνια, οι αναλύσεις ψηφιακών δεδομένων και οι επιχειρηματικές πληροφορίες που αυτά παρείχαν, ήταν απρόσιτες για τους περισσότερους τελικούς χρήστες στην εξόρυξη λόγω πολλών παραγόντων, όπως η ύπαρξη αναλογικών τεχνολογιών στους χώρους των ορυχείων, οι οποίες δεν μπορούσαν να συλλέξουν δεδομένα, η ανομοιογενής συνδεσιμότητα σε υπόγειες και επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και η έλλειψη σαφούς απόδοσης της επένδυσης (ROI) στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να προκύψει μια πιο ευρεία υιοθέτηση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα οφέλη από την ανάλυση δεδομένων που εκμεταλλευόντουσαν ήδη άλλοι τομείς, όπως ο μεταποιητικός κλάδος, δεν ήταν προσβάσιμα στην εξόρυξη.

Πρόσφατα η κοινότητα της ψηφιακών τεχνολογιών στην εξόρυξη συνειδητοποίησε τις αναξιοποίητες δυνατότητες της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων στον τομέα. Μέσα σε μια περίοδο 10 ετών, αρκετές εταιρείες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, άρχισαν να εμφανίζονται στο εξορυκτικό οικοσύστημα και να επιλύουν το πρόβλημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Επί του παρόντος έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η επόμενη, ταχέως εξελισσόμενη τάση, στις ψηφιακές τεχνολογίες στον εξορυκτικό τομέα. Η πραγματική αξία των δεδομένων που συλλέγονται με ενδεδειγμένο τρόπο έγκειται στις γνώσεις για τις επιχειρησιακές λειτουργίες που παρέχουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται και εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα μπορεί να μεταμορφώσει μία εκμετάλλευση προς το καλύτερο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση του εξοπλισμού, την ποιότητα του μεταλλεύματος και των αποθεμάτων, τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων, τα χωρικά και γεωλογικά δεδομένα και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, μπορούν πλέον να είναι στη διάθεση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Πολλά ορυχεία έχουν εφαρμόσει κάποια μορφή καθημερινής και μηνιαίας αναφοράς με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από ένα στόλο δικτυωμένων συσκευών. Ορισμένες εκμεταλλεύσεις αρχίζουν να ενσωματώνουν στοιχεία μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της προγνωστικής ανάλυσης και της αναγνώρισης προτύπων. Η αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών επόμενης γενιάς είναι δύσκολο να κλιμακωθεί σε όλες τις εκμεταλλεύσεις, πέρα ​​από μεμονωμένα πιλοτικά έργα, αλλά τέτοιες πρωτοβουλίες και υλοποιήσεις είναι μια απαραίτητη διαδικασία στην εισαγωγή και υιοθέτηση της καινοτομίας.

Αυτό που συνήθως απομένει στις εταιρείες είναι υλοποιήσεις που κατέδειξαν τη σημασία αυτών των τεχνολογιών, αλλά απέτυχαν στο να υιοθετηθούν σε ευρεία κλίμακα. Εδώ βρίσκεται μια μεγάλη ευκαιρία. Οι προμηθευτές τεχνολογίας που ακολουθούν μια δομημένη προσέγγιση, που αφιερώνουν χρόνο για να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες τους σε καθιερωμένες πρακτικές και που μπορούν να επιδείξουν το όφελος μίας ευρείας υιοθέτησης, θα αρχίσουν να βλέπουν αυξανόμενη χρήση των λύσεων που προσφέρουν.

Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που προκύπτουν όταν σκεφτόμαστε την ανάλυση δεδομένων στην εξόρυξη. Γιατί είναι σημαντικό να γίνει αυτό σωστά; Ποια είναι τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα λειτουργικών δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο; Ποιες τεχνικές και μέθοδοι για να γίνουν τα πράγματα θα αποκαλυφθούν εάν υιοθετηθεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε ευρύτερη κλίμακα; Μερικές καινοτομίες που αποτελούν ανάγκες στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν έννοιες όπως ο επιλεκτικός αερισμός, ο έλεγχος των λειτουργιών ανά μικρά χρονικά διαστήματα και η υλοποίηση προαπαιτούμενων με βάση το πλαίσιο ESG.

Ο αερισμός στα υπόγεια ορυχεία είναι ένα καλά μελετημένο θέμα, εν μέρει επειδή είναι τόσο απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία τους. Η ποιότητα του αέρα συχνά επηρεάζεται αρνητικά από τις εκπομπές των οχημάτων, τη θερμότητα και την υγρασία, τα τοξικά αέρια, ακόμη και τη μείωση της ορατότητας που προκύπτει από τη χρήση των πνευματικών εργαλείων.

Η τεχνολογία Ventilation on Demand (VOD) επιτρέπει στα ορυχεία να παρακολουθούν με ακρίβεια την ποιότητα του αέρα στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις και να προσαρμόζουν τον αερισμό ανάλογα με τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε συγκεκριμένες περιοχές του ορυχείου.

Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ασφάλειας για τους εργαζόμενους, η τεχνολογία VOD, όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία σήμανσης και παρακολούθησης του εξοπλισμού με τη χρήση τεχνολογίας RFID, μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του ορυχείου. μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτή η προσέγγιση στον υπόγειο αερισμό γίνεται πλέον πιο συνηθισμένη καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αισθητήρες, οι συσκευές IoT και οι δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν, έχουν πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας που τα ορυχεία μπορούν να τις υιοθετήσουν.

Μια άλλη προσέγγιση που έχει επιτραπεί από τη μαζική υιοθέτηση της συλλογής και την διαφαινόμενη άνοδο των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων στην εξόρυξη, είναι ο έλεγχος των λειτουργιών ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Με απλά λόγια, η τεχνολογία Short Interval Control (SIC) εισάγει μια διαδικασία διαχείρισης παραγωγής όπου οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής παρέχουν σχετικά συνεχή ανατροφοδότηση για την πρόοδο στις εργασίες που έχουν ανατεθεί ανά βάρδια, με συνέπεια οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να έχουν εικόνα για πιθανά θέματα σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας SIC στο πλαίσιο της υπόγειας εξόρυξης έχει προέλθει από την ανάγκη οι εκμεταλλεύσεις να είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με εργασίες που διεξάγονται σε βάρδιες, ενώ παράλληλα να βελτιστοποιείται και η χρήση του εξοπλισμού. Αυτή η προσέγγιση στη διαχείριση μίας εκμετάλλευσης υποστηρίζεται από την τεχνολογία SIC, καθώς αυτή παρέχει δεδομένα παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων, η τεχνολογία SIC, καθώς και άλλες τεχνικές διαχείρισης που βασίζονται σε δεδομένα, αναμφίβολα θα αρχίσουν να αποκτούν εξέχουσα θέση.

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης μιας εταιρείας, η αποδοχή της εκμετάλλευσης από τις τοπικές κοινότητες και το πλαίσιο λογοδοσίας, γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τις εξορυκτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η ακριβής και ενημερωμένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη και υπέρβαση βασικών δεικτών απόδοσης και την κατανόηση εάν οι κρίσιμες διαδικασίες ελέγχου μιας επιχείρησης, αποδίδουν όπως προβλέπεται.

Μερικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ανάλυση δεδομένων υποστηρίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις ποικίλλουν από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως τη διατήρηση των επιπέδων ποιότητας των υδάτων, αλλά υπάρχουν επίσης λιγότερο προφανή παραδείγματα όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση της σεισμικότητας γύρω από λίμνες τελμάτων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις γύρω κοινότητες σε περίπτωση σεισμού.

Η ενσωμάτωση ροών δεδομένων από πολλές και διαφορετικές πηγές μπορεί να βοηθήσει μια εξορυκτική εταιρεία στη διασταύρωση της διαχείρισης κινδύνου, των ανθρώπινων παραγόντων και της επιστήμης δεδομένων για να καταστήσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με κινδύνους στο πλαίσιο ESG προσβάσιμες και χρήσιμες για τους λήπτες αποφάσεων.

Η ευρύτερη υιοθέτηση των τεχνολογιών που αναφέρονται παραπάνω θα οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η υιοθέτηση μιας υπολογισμένης προσέγγισης και η δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν νόημα για συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν σημαντική απόδοση για την οποιαδήποτε επένδυση. Στο μέλλον, η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας για τις εταιρείες εξόρυξης μπορεί να καθοριστεί από εκείνους που αποφάσισαν να υιοθετήσουν την ανάλυση δεδομένων και εκείνους που δεν το έκαναν.

Με πληροφορίες από canadianminingjournal.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER