Πώς η εξόρυξη θα μπορούσε να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες

Πώς η εξόρυξη θα μπορούσε να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες

Ένας εξαιρετικά δημοφιλής όρος στους τεχνολογικούς κύκλους, το «cloud», μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον τομέα της εξόρυξης. Είναι πλέον προφανές ότι η βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα και η ενεργοποίηση συνεργατικών εργαλείων είναι βασικές παράμετροι για τις εταιρείες που θέλουν να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Η εξόρυξη ήταν παραδοσιακά ένας κλάδος στοιχειώδους τεχνολογίας, ο οποίος περιελάμβανε κυρίως χειρωνακτικά εργαλεία, σχοινιά και αλυσίδες. Αυτό όμως έχει πλέον αλλάξει. Εταιρείες όπως η Syntax, η InfosysBPM, η RCS Global και η IBM εισάγουν τις τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) στις σύγχρονες εξορυκτικές λειτουργίες.

Το 2017, η IBM ανέφερε ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου θα μπορούσαν να παρέχουν  συγκεκριμένα οφέλη στον εξορυκτικό κλάδο όπως:

  • εξοικονόμηση χρόνου
  • βελτίωση της ασφάλειας
  • αυτοματοποίηση των διαδικασιών
  • εφαρμογή μεθόδων προληπτικής συντήρησης
  • εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Όντας πλέον στο 2023, αυτοί οι παράγοντες οφέλους συνεχίζουν να ισχύουν και συγχρόνως εξελίσσονται. Και σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις στον εξορυκτικό κλάδο για αυτούς που θέλουν να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες cloud, αλλά οι εταιρείες τεχνολογίας, αποδεικνύουν μέρα με τη μέρα ότι μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο αρωγό αυτής της βιομηχανίας.

Υιοθέτηση τεχνολογιών IoT

Η Shell και η IBM έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Oren, μιας business-to-business (B2B) ψηφιακής πλατφόρμας για τον εξορυκτικό κλάδο, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η πλατφόρμα Oren συνδέει εξορυκτικές εταιρείες με μια σειρά ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων, από τεχνολογικό αυτοματισμό και υπηρεσίες βασισμένες σε τεχνολογίες cloud έως έξυπνες υπηρεσίες που υποστηρίζουν έναν εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πλατφόρμα, όπως και οι περισσότερες ανάλογες προσπάθειες, επιδιώκει να βοηθήσει τις εξορυκτικές εταιρείες να επιτύχουν τους στόχους απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα που έχουν θέσει, να βελτιώσουν τη λειτουργική τους απόδοση και να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα (net-zero goals), παράγοντες που αποτελούν κύρια προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη εξορυκτική επιχείρηση.

Η Oren χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα σημεία του εξορυκτικού αποτυπώματος. Για παράδειγμα, στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων. Η πλατφόρμα ενσωματώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας σε αυτόν τον βασικό τομέα για την εξόρυξη.

Η συγκέντρωση δεδομένων από πολλά διακριτά σημεία της εξορυκτικής λειτουργίας είναι ένα δημοφιλές θέμα στη σύγχρονη εξόρυξη, με τις εταιρείες να επιθυμούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν δεδομένα από μια σειρά πηγών για να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αν και αυτό στην πράξη αντιμετωπίζει κάποια εμπόδια - η παρουσίαση, η τυποποίηση και η ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι ένα ολόκληρο υποσύνολο του κλάδου της τεχνολογίας από μόνο του - εταιρείες όπως η Shell και η IBM είναι αισιόδοξες για τα μακροπρόθεσμα οφέλη της τεχνολογίας.

Η IBM ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα μέσω της βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης έως και 20% μέσω πρωτοβουλιών όπως αυτή. Υποστηρικτικά σε αυτή την εκτίμηση, η McKinsey εκτιμά ότι η εξορυκτική βιομηχανία παράγει μεταξύ 1,9 και 5,1 γιγατόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) ετησίως, και οποιαδήποτε μείωση σε αυτή την ποσότητα θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο κλίμα.

Η McKinsey λέει ότι η πλειονότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον εξορυκτικό τομέα προέρχεται από το διαφυγόν μεθάνιο που απελευθερώνεται κατά την εξόρυξη άνθρακα, κυρίως σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Και η κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία εξόρυξης συμβάλλει σε εκπομπές 0,4 γιγατόνων CO2e.

Τα σχετικά νούμερα αλλάζουν ανάλογα με το ποιος συντάσσει την αναφορά, αλλά σε μία γενικότερη βάση χρησιμεύουν ως πολύτιμη υπενθύμιση του αυξημένου εύρους δεδομένων που μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες IoT και των επακόλουθων ωφελειών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την Shell και την IBM, η χρήση των τεχνολογιών IoT στην εξόρυξη αυξάνεται. Η Έκθεση Ψηφιοποίησης Πληροφοριών του Mining Magazine για το 2022 επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει επιταχυνθεί σημαντικά, τόσο στις μεγάλες εταιρείες εξόρυξης όσο και σε μεσαίου μεγέθους εταιρείες, με περισσότερα από τα μισά σχετικά προγράμματα υιοθέτησης ανάλογων τεχνολογιών την περίοδο αναφοράς να έχουν ξεκινήσει από εταιρείες με κεφαλαιοποίηση κάτω των 20 δισ. δολαρίων.

Δειτε ακομη

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Επιπτώσεις στη βιοτεχνική εξόρυξη

Η RCS αυτοαποκαλείται «ηγέτης» των τεχνολογιών υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση δεδομένων για παραμέτρους του πλαισίου ESG. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες βιώσιμων προμηθειών και διασφάλισης βιώσιμων εξορυκτικών διαδικασιών. Η εταιρεία ασχολείται με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IoT σε σημεία που κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι τεχνολογικές λύσεις της RCS προσφέρουν βελτιωμένο αντίκτυπο, συμμόρφωση και αναφορές βιωσιμότητας στους πελάτες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η Ford, η Rio Tinto, η Glencore και η Samsung. Αλλά οι ίδιες διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν για εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της παγκόσμιας εξορυκτικής βιομηχανίας.

Το 2020, θεωρείται ότι περίπου 134 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνταν στον τομέα της βιοτεχνικής εξόρυξης και στις συνοδές βιομηχανίες. Ο τομέας είναι βασικός πάροχος μιας σειράς κρίσιμων ορυκτών, υπεύθυνος για περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ζαφειριών, έως και το 30% του κοβαλτίου και το 25% των διαμαντιών.

Ορισμένες από τις λύσεις της RCS βοηθούν τη βιοτεχνική εξόρυξη να εισέλθει στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες της RCS επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων σε βιοτεχνικά ορυχεία ήταν ιστορικά πολύ δύσκολη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρακολούθηση υπήρχε εννοιολογικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Μέσω της πλατφόρμας Better Mining της RCS Global, τα smartphone αντικαθιστούν τις χειρωνακτικές διαδικασίες παρακολούθησης, που αποτυπώνουν δεδομένα απλά σε κάποια στιγμή στο χρόνο, για να προσφέρουν στις εταιρείες έναν τρόπο να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τους πιθανούς κινδύνους στο πλαίσιο του ESG που είναι πιθανόν να προέρχονται από βιοτεχνικής κλίμακας εκμεταλλεύσεις.

Η RCS λέει ότι η Volvo Cars συνεργάζεται επί του παρόντος με ένα ορυχείο μικρής κλίμακας, αξιολογώντας τις συνθήκες στο ορυχείο, πριν τοποθετήσει εκπαιδευμένους εργαζόμενους στο πεδίο για να ελέγχουν μόνιμα πιθανούς κινδύνους και επιπτώσεις, με βάση μια εφαρμογή για smartphone.

Αυτές οι τεχνολογίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για ορισμένες από τις πρώτες ύλες που εξαρτώνται σημαντικά από τη βιοτεχνική εξόρυξη. Μια έκθεση της RCS για την παρακολούθηση με ψηφιακές τεχνολογίες και τη διαχείριση κινδύνου βάσει δεδομένων για την βιοτεχνική εξόρυξη κοβαλτίου και χαλκού, κατέδειξε απτά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών cloud.

Η έκθεση δείχνει ότι οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι οι πιο διαδεδομένοι στον κλάδο της βιοτεχνικής εξόρυξης. Αυτοί οι κίνδυνοι, που αντιπροσωπεύουν το 26% των συνολικών κινδύνων, είναι ακόμη πιο συνήθεις σε μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεις σε σχέση με κινδύνους όπως οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 13%.

Η ανάπτυξη του προγράμματος Better Mining, το οποίο περιλαμβάνει μια διαδικασία συνεχούς καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων για τον μετριασμό των κινδύνων, οδήγησε σε μείωση των συνολικών επιπέδων κινδύνου σε τέσσερα από τα πέντε ορυχεία του δείγματος.

Η συνδεσιμότητα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο

Η Syntax προσφέρει προσαρμοσμένα, διαχειριζόμενα δημόσια, ιδιωτικά ή υβριδικά σχέδια λύσεων cloud για αυτό που θεωρεί «κρίσιμες εφαρμογές εξόρυξης», ενώ παράλληλα διευθύνει το Global Mining Center of Excellence. Ο παγκόσμιος επικεφαλής της κλάδου εξόρυξης και φυσικών πόρων για την Syntax, Nigel Shuffler, γνωρίζει πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συνδεσιμότητα σε εξορυκτικά περιβάλλοντα.

«Η συνδεσιμότητα είναι ένα σημαντικό εμπόδιο δεδομένου ότι υπάρχουν γενικές προκλήσεις που αφορούν στις υποδομές επικοινωνιών σε κάποιες χώρες, εκτός από το ότι τα ίδια τα σημεία εξόρυξης αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης πάνω από Wi-Fi υποδομές και γενικότερα αξιοπιστίας δικτύου, όπως στην περίπτωση υπόγειων εκμεταλλεύσεων μεγάλου βάθους», λέει ο Shuffler.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε υποδομές δικτύωσης, οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και θα έχουν εφεδρική δυναμικότητα. Για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει επίσης να αναπτύξουμε δυνατότητες χρήσης και συγχρονισμού δεδομένων εκτός δικτύου για τις εφαρμογές που σχεδιαζουμε».

Ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές λύσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, ο Shuffler γνωρίζει ότι υπάρχουν πάντα περισσότερα να γίνουν στην πράξη.

«Η Illumiti, ο κλάδος της Syntax που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών και τεχνολογιών, έχει 20ετή εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης SAP σε εξορυκτικές εταιρείες με παγκόσμιο αποτύπωμα, υποστηρίζοντας κεντρικές εγκαταστάσεις και εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις σε όλο τον κόσμο», λέει ο Shuffler.

«Αυτό μας δίνει μια εικόνα για τα εμπόδια της εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων στις εξορυκτικές δραστηριότητες, επομένως είμαστε σε θέση να προτείνουμε λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στο πλαίσιο ESG για τη μείωση του κινδύνου, την ικανοποίηση των επενδυτών και την παροχή νέων ευκαιριών για τους συνεργάτες μας σε αυτά τα περιβάλλοντα».

Ο Shuffler εκτιμά ότι το μέλλον των τεχνολογιών IoT, του αυτοματισμού και του cloud στην εξόρυξη θα περιλαμβάνει αισθητήρες στον εξοπλισμό που είναι ήδη ενσωματωμένοι ή θα εγκαθιστώνται από τον πελάτη, οι οποίοι θα παρέχουν στοιχεία σε βάσεις δεδομένων με σκοπό παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού, την ανάλυση και την προληπτική συντήρηση, καθώς και την παρακολούθηση της κίνησης και της απόδοσης οχημάτων για τον καθορισμό και τη βελτιστοποίηση των επιπέδων παραγωγικότητας.

Όσον αφορά στις τεχνολογίες IoT και την πράσινη και βιώσιμη εξόρυξη, αναμένονται μεγάλα οφέλη μέσω της παρακολούθησης του εξοπλισμού και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών συνθηκών στις εγκαταστάσεις του ορυχείου, συμπεριλαμβανομένων των ατμοσφαιρικών ρύπων, της αποδοτικότητας λειτουργίας του εξοπλισμού, των εκπομπών λυμάτων και της λειτουργικής ασφάλειας.

Όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους των σύγχρονων οικονομιών, έτσι και στην εξόρυξη, οι τεχνολογίες IoT και cloud φαίνεται να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον.

Με πληροφορίες από mining-technology.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER