Έκθεση μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2022 από το ΥΠΕΝ

Έκθεση μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2022 από το ΥΠΕΝ

Την ετήσια έκθεση μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για το 2022 δημοσίευσε πρόσφατα το ΥΠΕΝ. Από τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η αύξηση παραγωγής λιγνίτη κατά 15,4% σε σχέση με το 2021, ως αποτέλεσμα των έκτακτων αποφάσεων επαναλειτουργίας ορυχείων, για λόγους ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2022 χαρακτηρίζεται από το δυσμενές περιβάλλον που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση, η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού διεθνώς αλλά και το υψηλό κόστος πρώτων υλών, οδικών μεταφορών και θαλάσσιων ναύλων που επηρεάζουν δυσμενώς την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές ΟΠΥ.

Με έμφαση στο δείκτη της ετήσιας παραγωγής ΟΠΥ, κατά το έτος 2022 οι παραγωγές βωξίτη, μαγνησίτη, μεικτών θειούχων, λατερίτη, μπεντονίτη, περλίτη και μαρμάρου εμφανίζουν μείωση συγκριτικά με το 2021. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η μείωση της εξόρυξης βωξίτη κατά 4,4% και της παραγωγής αλουμίνας, δεν επιδρά στην παραγωγή αλουμινίου, η οποία παραμένει σταθερή. Επίσης, ότι ο ρυθμός εξόρυξης μαγνησίτη παραμένει σταθερός, ωστόσο τα εμπορικά προϊόντα μαγνησίας σημειώνουν αύξηση κατά 8% ενώ η παραγωγή πυρίμαχων μαζών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 6,7%.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι η περαιτέρω μείωση κατά 14,4% παραγωγής μεικτών θειούχων ορυκτών επιφέρει μεγάλη μείωση των σχετικών προϊόντων εμπλουτισμού· γαληνίτη (-29,7%) και σφαλερίτη (-46,2%), ωστόσο η παραγωγή του χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη παρουσιάζει αύξηση 7,6%, ενώ αναφέρεται περαιτέρω μείωση κατά 53% στην παραγωγή χουντίτη. Αναφορικά με την κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών, στην έκθεση καταγράφεται ότι η παραγωγή αργιλοπυριτικών υλών για τη χρήση τους στην τσιμεντοβιομηχανία, της γύψου, του ζεολίθου, και της κίσσηρης καταγράφουν άνοδο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η σημαντική αύξηση παραγωγής ζεολίθου κατά 189%.

Αντίθετα, η παραγωγή μπεντονίτη σημειώνει μείωση (-12%), περλίτη (-20%) και ποζολάνης (-41%). Επίσης, μείωση κατά 29% παρουσιάζει η παραγωγή ογκομαρμάρων. Αντίθετα, η παραγωγή αδρανών υλικών εμφανίζει περαιτέρω αύξηση κατά 9%, με ενίσχυση των πρώτων υλών για ειδικές χρήσεις (τροφοδοσία τσιμεντοβιομηχανίας, ασβεστοποιίας, μονάδων σκυροδέματος) κατά 83%.

Η έκθεση συντάχθηκε και εκδόθηκε από το τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών της Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ και υποβλήθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την προβολή και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μονάδων ΟΠΥ και τον καθορισμό της πολιτικής αξιοποίησης των ΟΠΥ της χώρας. Παράλληλα, συμβάλλει στη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Η έκθεση περιλαμβάνει:

α. Μεγέθη παραγωγής, απασχόλησης και λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά περιλαμβάνοντα στα ετήσια δελτία δραστηριότητας. Η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της γεωχωρικής-ψηφιακής βάσης δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης ΟΠΥ (www.latomet.gr), την εποπτεία της οποίας έχει η Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής με τη συνεργασία των τμημάτων της:

  1. Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών ΟΠΥ
  2. Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων
  3. Γεωθερμίας

β. Στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική, λατομική και γεωθεμική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

γ. Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και τα ατυχήματα, τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με το έργο των τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

δ. Στοιχεία της δημόσιας ερευνητικής δραστηριότητας ΟΠΥ και Γεωθερμίας που υλοποιείται από την Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ε. Ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία εξέλιξης των κλάδων ΟΠΥ και Γεωθερμίας. Η έκθεση συντάχθηκε από την Μιράντα Λάμπου (τμήμα Ανάπτυξης & Ανάλυσης Πολιτικών ΟΠΥ, ΔΑΠ), με τη συνδρομή των: Κυριακή Κονταράτου (τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων, ΔΑΠ), Ευαγγελία Νιάκα, (τμήμα Ανάπτυξης & Ανάλυσης Πολιτικών ΟΠΥ, ΔΑΠ), Γεώργιο Τσιφουτίδη (τμήμα Γεωθερμίας, ΔΑΠ), Ιουλία Τόκα (εξωτερική συνεργάτιδα, ΔΑΠ) και Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη (προϊσταμένη ΔΑΠ).

Με πληροφορίες από energypress.gr

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER