Το σχέδιο της ΕΕ για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων

Το σχέδιο της ΕΕ για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων

Η ανεξέλεγκτη ταφή απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, ανά την επικράτεια, είχε ως αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια η χώρα να πληρώνει πρόστιμα. Στόχος πρέπει πλέον να είναι η αξιοποίηση των απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης, ακόμη και η ενεργειακή αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων. Σε ημερίδα που διοργάνωσε το IENE με θέμα: «Στερεά Απορρίμματα και Ενέργεια» επισημάνθηκε η ανάγκη εφοδιασμού των δήμων με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται πολιτική βούληση και η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως υπογράμμισε στο συνέδριο του ΙΕΝΕ ο κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου, «τα απόβλητα αποτελούν κοινό τόπο όσο για την κεντρική διοίκηση όσο και για τους δήμους. Ένα τόπο που κρίνεται η βούληση μας για συνεργασία. Η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να σταθεί δίπλα στους δήμους και απαιτούνται πόροι και απλοποίηση των διαδικασιών. Πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία στους δήμους και όχι να επιβάλλονται μόνο δημοτικά τέλη. Υπάρχουν δήμοι χωρίς μπλε κάδους». 

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια δέσμη νομοθετικών μέτρων ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στο να καταστήσει σχεδόν όλα τα φυσικά αγαθά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανθεκτικά και, επομένως, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη φάση του σχεδιασμού έως την καθημερινή χρήση.

Το σχέδιο για την κυκλική οικονομία είναι η απάντηση της Επιτροπής στην αυξανόμενη χρήση ενέργειας και την αναποτελεσματική χρήση των υλικών, όπως, μπαταρίες και οχήματα, συσκευασίες, πλαστικά, υφάσματα, κατασκευές και κτίρια. Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν ένα κείμενο δράσεων που προωθεί τα επισκευάσιμα προϊόντα και προτείνει κίνητρα για να επιλέγουν οι καταναλωτές την επισκευή αντί της αντικατάστασης των προϊόντων, όπως επέκταση των εγγυήσεων ή διάθεση συσκευής αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της επισκευής.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 77% των πολιτών της Ε.Ε. προτιμούν να επισκευάσουν μια συσκευή αντί να αγοράσουν καινούργια. Επιπλέον, το 79% των πολιτών της Ε.Ε. πιστεύει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να υποχρεούνται να διευκολύνουν την επισκευή των ψηφιακών συσκευών ή την αντικατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων τους, αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου του γραφείου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει το Σχέδιο για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για να καλύψει νέα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα σύστημα ενεργειακής σήμανσης για κινητά τηλέφωνα και tablet.

Με πληροφορίες από energia.gr

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER