Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει νέο πρότυπο εκθέσεων βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει νέο πρότυπο εκθέσεων βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, περισσότερες από 50.000 εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν εκθέσεις βιωσιμότητας, σε σχέση με τις περίπου 12.000 που ήταν υποχρεωμένες μέχρι τώρα.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Τα πρότυπα ESRS αποτελούν μία σημαντική αναβάθμιση της Οδηγίας περί μη Χρηματοοικονομικών Αναφορών (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) και εισάγουν πιο λεπτομερείς απαιτήσεις αναφοράς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της εκάστοτε εταιρείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά πρότυπα και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

Τα πρότυπα ESRS θα περάσουν από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μία περίοδο δύο μηνών, με την έναρξη εφαρμογής τους για ορισμένες εταιρείες να τοποθετείται στο οικονομικό έτος 2024.

Ομάδες επενδυτών με επίκεντρο τη βιωσιμότητα εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την κατάργηση από την Επιτροπή του υποχρεωτικού χαρακτήρα πολλών παραμέτρων βιωσιμότητας εντός του πλαισίου ESRS.

Επιπλέον, η Επιτροπή τόνισε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του ESRS και άλλων προτύπων αναφορών βιωσιμότητας, όπως τα πρότυπα ISSB και GRI.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Η ανάπτυξη του πλαισίου ESRS ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, όταν η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (EFRAG) έλαβε εντολή να δημιουργήσει νέα πρότυπα αναφορών βιωσιμότητας. Το Νοέμβριο του 2022, υποβλήθηκε το τελικό προσχέδιο του πλαισίου ESRS, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτήσεων των υποβαλλόμενων εκθέσεων με σκοπό την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες.

Τον Ιούνιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τελική έκδοση του ESRS, επιτρέποντας στις εταιρείες να επικεντρωθούν σε παράγοντες βιωσιμότητας που θεωρούν σημαντικούς για την επιχείρηση τους. Οι πρόσθετες αλλαγές περιελάμβαναν τη σταδιακή εισαγωγή ορισμένων απαιτήσεων και τη δυνατότητα ορισμένων εταιρειών να εξαιρεθούν για έως και δύο χρόνια.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Eurosif, Aleksandra Palinska, δήλωσε: «Λυπούμαστε που δεν εισακούστηκαν οι εκκλήσεις των επενδυτών να διατηρηθούν οι βασικοί δείκτες ESG ως υποχρεωτικοί. Οι επενδυτές χρειάζονται συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις από τις εταιρείες για να κατανείμουν κεφάλαια σύμφωνα με τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα και την Πράσινη Συμφωνία και να προετοιμάσουν τις δικές τους εκθέσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα».

Η Mairead McGuinness, Επίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Τα πρότυπα που υιοθετήσαμε σήμερα είναι φιλόδοξα και αποτελούν σημαντικό εργαλείο που στηρίζει την ατζέντα της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ του περιορισμού της επιβάρυνσης των εταιρειών που συντάσσουν τις εκθέσεις βιωσιμότητας και της ταυτόχρονης παροχής της δυνατότητας στις εταιρείες να επιδείξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εκπληρώσουν την Πράσινη Συμφωνία και, κατά συνέπεια, να έχουν πρόσβαση σε σχετική χρηματοδότηση».

Με πληροφορίες από fintech.global

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER