Επιτροπή Ορυκτών Πρώτων Υλών από το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων

Επιτροπή Ορυκτών Πρώτων Υλών από το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΟΠΥ). Η Επιτροπή με την δράση και τις πρωτοβουλίες της θέλει να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για τις ΟΠΥ στην Ελλάδα, με έμφαση στο Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕ, και να αναδείξει τις δυνατότητες των ελληνικών κοιτασμάτων να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την προοπτική μείωσης εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών πρώτων υλών που θεωρούνται κρίσιμες για τις βιομηχανίες της Ευρώπης.

Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ευρώπης και απαραίτητες για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Η εξασφάλιση αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε ορισμένες ΟΠΥ αποτελεί συνεχή και αυξανόμενη ανησυχία εντός της ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έτσι ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΟΠΥ) αποτελούμενη από τους:

  • Νικόλαο Αρβανιτίδη, Δρ Οικονομικός Γεωλόγος, Εμπειρογνώμων της ΕΕ στις κρίσιμες ΟΠΥ
  • Βασίλη Μέλφο, Καθηγητής Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ
  • Πέτρο Κουτσοβίτη, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πέτρο Πετρούνια, Δρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών – Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
  • Κωνσταντίνο Περλέρο, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Χρήστο Χρηστίδη, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωλογίας, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος ΣΕΓ
Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Στόχος της Επιτροπής

Η Επιτροπή με την δράση και τις πρωτοβουλίες της θέλει να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για τις ορυκτές πρώτες ύλες στη χώρα μας, με έμφαση στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναδείξει τις δυνατότητες των ελληνικών κοιτασμάτων να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την προοπτική μείωσης εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών πρώτων υλών που θεωρούνται κρίσιμες για τις βιομηχανίες της Ευρώπης.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού

Ο στόχος μιας εθνικής ατζέντας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του ΣΕΓ για τις ορυκτές πρώτες ύλες, είναι να καθορίσει τις προκλήσεις, και τις πρωτοβουλίες που είναι σχετικές και να περιγράψει πώς η έρευνα και η καινοτομία θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα μιας βιώσιμης και υπεύθυνης βιομηχανίας ΟΠΥ στην Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει και απαιτεί την από κοινού συνεργασία και σύμπραξη των Γεωλογικών και Γεωεπιστημονικών Τμημάτων των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, της αρμόδιας αδειοδοτικής πολιτικής και θεσμικής διοίκησης, και των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων.

Η αρχική προγραμματική προσέγγιση και το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα εξής:

  • Οραματικό στόχο για την σταδιακή επίτευξη βιώσιμης εξορυκτικής και μεταλλευτικής παραγωγής, με απώτερο στόχο την λειτουργία «Βιώσιμων Μεταλλείων».
  • Μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση για μια αντικειμενική κατανόηση της θεμελιώδους κοινωνικής ανάγκης για ΟΠΥ.
  • Πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της εξορυκτικής και μεταλλευτικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας.
  • Πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις για την προώθηση έργων γεωεπιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, καθώς και σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα παραπάνω θεματικά πεδία.
Podcast: Ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία

Θέματα εκπαίδευσης

Η αποδοχή της Γεωλογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα μικρή, με αποτέλεσμα μαθητές που μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον στα θέματα των ορυκτών και των πετρωμάτων, να το χάνουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Θα υπάρξει προσπάθεια συνεργασίας με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), ώστε να δημιουργηθούν εργαλεία, όπως παρουσιάσεις, συλλογές, και ομιλίες, με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών που θα τους οδηγήσει σε σχετικές σπουδές στις Γεωεπιστήμες.

Επίσης η διοργάνωση δράσεων σε Ορυκτολογικά Μουσεία όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΑΠΘ και της ΕΑΓΜΕ (όταν θα ξαναλειτουργήσει), θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Επιτροπή θα προωθήσει θέματα σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες στο ευρύ κοινό και στην Πολιτεία, με διοργάνωση Ημερίδας και δημιουργία ανοικτών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τις παραπάνω δράσεις η Επιτροπή Ορυκτών Πρώτων Υλών στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τις ορυκτές πρώτες ύλες και να συμβάλει στην προώθηση τους στην κοινωνία. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER