Επέκταση της χρήσης βιοκαυσίμων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια έως το 2050

Επέκταση της χρήσης βιοκαυσίμων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια έως το 2050

Οι κανόνες για τις αεροπορικές μεταφορές (RefuelEU) αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων Fitfor55, δηλαδή του σχεδίου της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, διασφαλίζοντας κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοθεσία για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα ή το υδρογόνο, στον τομέα των αερομεταφορών.

Φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα

Οι ευρωβουλευτές κατέστρωσαν ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την παροχή του μείγματος καυσίμων αεροσκαφών, υποχρεώνοντας τους αερολιμένες και τους προμηθευτές καυσίμων στην ΕΕ να διασφαλίσουν ότι, από το 2025, τουλάχιστον το 2% των καυσίμων αεροσκαφών θα είναι «πράσινα», με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται κάθε πέντε χρόνια: 6% το 2030, 20% το 2035, 34% το 2040, 42% το 2045 και 70% το 2050. Επιπρόσθετα, ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μείγματος καυσίμων (1,2% το 2030, 2% το 2032, 5% το 2035 και σταδιακά 35% το 2050) πρέπει να περιλαμβάνει συνθετικά καύσιμα όπως η συνθετική κηροζίνη.

Ποιό καύσιμο θεωρείται «πράσινο»;

Ο όρος «βιώσιμα καύσιμα αεροσκαφών» περιλαμβάνει τα συνθετικά καύσιμα, ορισμένα βιοκαύσιμα που παράγονται από γεωργικά ή δασικά κατάλοιπα, φύκια, βιολογικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια ή ορισμένα ζωικά λίπη. Τα ανακυκλωμένα καύσιμα αεροσκαφών που παράγονται από απαέρια και τα απόβλητα πλαστικών θεωρούνται επίσης «πράσινα».

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τα καύσιμα ζωοτροφών και τροφίμων που προέρχονται από καλλιέργειες και τα καύσιμα που προέρχονται από υλικά φοινικέλαιου και σόγιας δε θα ταξινομούνται ως πράσινα, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας. Κατόρθωσαν επίσης να συμπεριλάβουν το ανανεώσιμο υδρογόνο ως μέρος ενός βιώσιμου μείγματος καυσίμων -μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που θα μπορούσε σταδιακά να συμβάλει στην απαλλαγή των αεροπορικών μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Νέα σήμανση στις πτήσεις

Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφάλισε ότι, από το 2025, θα υπάρχει σήμανση της ΕΕ για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι σε θέση να εμπορεύονται τις πτήσεις τους με ετικέτα που θα αναφέρει το αναμενόμενο αποτύπωμα άνθρακα ανά επιβάτη και την αναμενόμενη απόδοση CO2 ανά χιλιόμετρο. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι επιβάτες θα μπορούν να συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πτήσεων που εκτελούνται από διαφορετικές εταιρείες στους ίδιους προορισμούς.

Ο εισηγητής της σχετικής έκθεσης, Joé Ramón Bauzá Díaz (Renew, Ισπανία), δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προκειμένου οι αεροπορικές μεταφορές να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Έφτασε πλέον η ώρα οι κυβερνήσεις της ΕΕ να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες και να στηρίξουν τη βιομηχανία ώστε αφενός να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφετέρου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σε έναν πολύπλοκο και ανταγωνιστικό κόσμο, πιστεύω απόλυτα ότι η νομοθεσία ReFuelEU είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τοποθετήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή και χρήση των βιώσιμων καυσίμων αερομεταφορών».

Οι νέοι κανόνες για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα εγκρίθηκαν με 518 ψήφους υπέρ, 97 ψήφους κατά και 8 αποχές. Μετά την έγκριση τους από το Συμβούλιο, θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και ορισμένες διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER