ΕΕ: Ταχυφορτιστές κάθε 60χλμ αυτοκινητοδρόμων μέχρι το 2028

ΕΕ: Ταχυφορτιστές κάθε 60χλμ αυτοκινητοδρόμων μέχρι το 2028

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πρόσφατα ότι μέχρι το 2028 θα πρέπει να υπάρχουν φορτιστές ταχείας φόρτισης τουλάχιστον σε κάθε 60 χιλιόμετρα στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η στήριξη της ηλεκτροκίνησης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «Fit for 55» που προβλέπει μείωση εκπομπών ρύπων κατά 55% έως το 2030.

Το μέτρο θα πρέπει να ισχύσει στο σύνολο των δρόμων στην ΕΕ, δηλαδή για 24.500 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων. Οι υποχρεωτικοί ταχυφορτιστές κατά μήκος αυτών των δρόμων πρέπει όλοι να έχουν ισχύ τουλάχιστον 400 kW έως το 2026 και 600 kW έως το 2028. Ειδικά για τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα φορτηγά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε σημεία φόρτισης σε απόσταση το πολύ 120 χιλιομέτρων μεταξύ τους έως το 2028 και με ισχύ από 1.400 έως 2.800 kW, ανάλογα με το δρόμο.

Εκτός από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πυκνότητα των φορτιστών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί επίσης περισσότερη απλότητα και διαφάνεια όσον αφορά την πληρωμή του σχετικού κόστους φόρτισης. Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να πληρώνουν εύκολα με κάρτες ή ανέπαφες συσκευές, ενώ όλες οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται καθαρά στους πελάτες (π.χ. ευρώ ανά kW).

Έως το 2027, η ΕΕ θα αναπτύξει μια δημόσια βάση δεδομένων σταθμών φόρτισης, με πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους αναμονής. Η βάση αυτή θα περιέχει επίσης άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε εντολή για ύπαρξη τουλάχιστον ενός σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου κάθε 200 χιλιόμετρα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων έως το 2031. Οι νέοι κανόνες υποδομής εναλλακτικών καυσίμων έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα τεθούν σε ισχύ έξι μήνες μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Must Reads
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER